U bent hier

Maggie De Block

Vandaag had een ontmoeting plaats tussen Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en de Koninklijke Belgische Vereniging Plastische Chirurgie (RBSPS) in verband met de...

In gezondheidszorg en sociale zaken neemt minister Maggie De Block een aantal maatregelen om overconsumptie en ondoelmatig gebruik weg te werken. De regering is het ook eens met het...

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en de industrie van de medische technologie beMedTech hebben een pact gesloten zodat de veiligheid en toegankelijkheid van...

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid hebben vandaag het startschot gegeven voor de herziening van de wetgeving...

De regering geeft in eerste lezing groen licht voor een koninklijk besluit over de quota voor het aantal artsen dat ons land in 2022 nodig heeft. Maggie De Block: “We volgen de...

Bij Living Tomorrow wordt constant nagedacht over hoe huidige en te verwachten technologische innovaties onze toekomst kunnen beïnvloeden. Eén van de thema’s waarrond...

De planning van het medisch aanbod is een essentiële hefboom voor een efficiënte en kwaliteitsvolle gezondheidszorg die tegemoet komt aan de noden van de bevolking. De numerus clausus die...

De Numerus Clausus bij de geneeskundestudenten verhit nog steeds de gemoederen, zoals ZorgandersTv gisteren reeds berichtte, werken de beide betrokken ministers aan een oplossing. Dr. Jacques...

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Hoger Onderwijs in de Franse Gemeenschap Jean-Claude Marcourt hebben elkaar op 18 augustus 2016, ontmoet om...

Het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) is verbolgen over het arrest van de Raad van State dat de resultaten van de selectieproef voor Franstalige (tand)artsen nietig verklaart. Het...

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief