U bent hier

Maggie De Block

Op 1 maart gaan de Europese referentienetwerken voor zeldzame ziekten van start. Er is op dit moment al heel wat kennis over zeldzame en complexe aandoeningen, maar die zit verspreid ...

Ongeveer een miljoen vrijwilligers in ons land krijgen een duidelijker en sterker statuut. Het gaat om vrijwilligers die zich inzetten in verenigingen met socio-culturele, jeugd- en...

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft maatregelen genomen naar aanleiding van de vragen rond geneesmiddelen met de molecule valproaat.  Geneesmiddelen...

De overheidsopdracht voor de uitbating van het Forensisch Psychiatrisch Centrum is toegewezen aan nv FPC Gent. De ministerraad keurde vandaag, vrijdag 24 februari 2017, de gunning goed....

Huisartsen krijgen vanaf 14 februari 2017 een volledig vernieuwde richtlijn over de aanpak van depressie bij volwassenen ter beschikking.

Speciale aandacht gaat naar het...

Meer dan drievierden van de 12.733 actieve huisartsen schrijft de patiënten in meer dan 50% van de gevallen de goedkoopste geneesmiddelen voor. Bijna een vijfde onder de huisartsen zit al...

Al meer dan 5 miljoen Belgen hebben hun toestemming gegeven voor de beveiligde digitale uitwisseling van hun medische gegevens tussen zorgverleners. Vandaag 20 januari 2017 staat de teller...

Vanaf 1 januari 2017 geldt een nieuwe regeling voor de kinesitherapieverstrekkingen voor patiënten die lijden aan fibromyalgie en aan chronischevermoedheidssyndroom (CVS).

...

De ministerraad heeft vandaag, 23 december 2016, Tom Auwers (48) aangeduid als nieuwe voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Hij volgt...

 Alle studenten geneeskunde in het Franstalige onderwijs die in hun laatste jaar slagen, zullen een universitair attest krijgen waardoor ze hun stage of gespecialiseerde opleiding...

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief