U bent hier

Financiering

Op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, besliste de Vlaamse regering om bijkomend 1.226 RVT-woongelegenheden te erkennen in de...

Aedifica meldt het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen Aedifica, Stichting Rendant en HEVO om op twee sites...

De federale overheid heeft beslist de helft van de omkadering te schrappen in kinderpsychiatrische dagafdelingen.

Het gaat om de groeiende groep van kinderen en jongeren met allerlei...

De doelstelling om de persoonsvolgende financiering als een volwaardig systeem in te voeren wordt gerealiseerd. De persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap vergroot de...

De Vlaamse Regering keurde vrijdag een ingrijpende uitbreiding van de Vlaamse sociale bescherming goed. Wie in Vlaanderen vandaag zorg nodig heeft, kan al rekenen op een zorgbudget waarmee...

Vandaag groeit meer dan twaalf procent van de Vlaamse baby’s en peuters op in kansarmoede. Van in de wieg hebben ze minder kansen en dat drukt een stempel op hun leven. Jo Vandeurzen,...

Aedifica meldt een akkoord met betrekking tot de acquisitie van een site van huisvesting voor senioren in Duitsland. De site van huisvesting voor senioren Seniorenresidenz...

Precies een jaar na de presentatie van de conceptnota voor een nieuwe, Vlaamse kinderbijslag gaf de Vlaamse Regering vandaag haar eerste goedkeuring voor het decreet. Het Groeipakket zal...

Een relatief kleine groep IC-patiënten, die moeilijk van de beademing afkomt, zorgt voor een groot deel van de IC-kosten. Voor deze patiënten zou een nieuwe afdeling, de IC-Light, een...

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief