U bent hier

ZORGwerkgever 2015: Huis Michielsheem

In de categorie bijzonder award voor uurroosterplanning, werd Huis Michielsheem tot ZORGwerkgever van het jaar 2015 gekroond. Bekijk hier de ZorgAndersTv-reportage.

Huis Michielsheem is een kleinschalig nursinghuis van Klim vzw waar een 40-tal personen met een ernstig tot diep verstandelijke beperking wonen. 

Omwille van de complexe problematiek van de cliënten - een diep verstandelijke beperking gaat immers vaak samen met fysieke problemen, chronische aandoeningen of psychische problemen - is een intensieve ondersteuning en verzorging nodig. Dit maakt het niet evident om in Michielsheem te werken. Het werk moet je liggen. De medewerkers maken dan ook een bewuste keuze om hun loopbaan in een nursinghuis uit te bouwen omdat het werk hen ligt maar ook en vooral omdat zij als medewerkers nauw betrokken zijn bij het dagelijkse leven van de cliënten. Medewerkers vinden als aandachtbegeleider van één of meer bewoners veel van hun engagement en professionele inzet terug in het welbevinden van de cliënten, de appreciatie van de familie en het persoonlijke netwerk van de cliënt.

Huis Michielsheem kiest ervoor om in de samenstelling van de professionele teams een goede mix te vinden van competenties die nodig zijn om binnen het zorgconcept van de organisatie elke bewoner zoveel mogelijk individueel te benaderen en ondersteuning op maat te bieden. Vanuit directie en leidinggevenden wordt er zoveel mogelijk autonomie bij medewerkers en teams gelegd bij de uitvoering van hun opdracht. Dat uit zich niet alleen in de agogische begeleiding en ondersteuning die medewerkers aanbieden maar ook in de ruimte die de teams krijgen om hun werkomgeving in te richten en de uurroosterplanning zelf te beheren.

Medewerkers participeren ook actief in tal van overlegorganen en werkgroepen die alle thema’s overspannen die in de werking van een voorziening voor personen met een beperking aan bod komen. Op dit pad gaat Michielsheem in de toekomst verder en het accent zal nog meer liggen op vorming, facilitering en coaching vanuit de leidinggevenden ten aanzien van professionele medewerkers.

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief