U bent hier

Teaser Congres Medische Wereld: 23 april 2016

Op zaterdag 23 april 2016 vindt opnieuw het symposium Medische Wereld plaats, dat gaat door in het auditorium Brouwer van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB te Jette. Net als tijdens de vorige edities, worden de belangrijkste veranderingen en "hot topics" binnen de gezondheidszorg aangekaart.

Het congres start met het luik "Ethiek en Economie" met onderwerpen zoals de BTW-heffing in de geneeskunde en het e-health project. Tijdens het tweede deel van de dag, wordt gedebatteerd over de toekomst van de gezondheidszorg. Het nut en de rol van de mutualiteiten, de herziening van de riziv-nomenclatuur en derdebetalersregeling en de problematiek van de dubbele afstudeercohorte en assistentenplaatsen zijn de delicate onderwerpen die onder de loep worden genomen. Bezoekers van het symposium krijgen zelf ook de kans om het panel kritische vragen te stellen. Na de middag, in het derde luik van het symposium, komen 5 topdokters presentaties geven over onderwerpen als robotchirurgie, stoelgangtransplantatie enzovoort.

Medische Wereld legt ook dit jaar de vinger op de pijnpunten en opent het debat over de toekomst van de gezondheidszorg. Wie er bij wil zijn, moet voor 20 april 2016 registreren via www.medischewereld.be. Zorganderstv zal ook aanwezig zijn en maakte alvast een preview. Yves Desmet (moderator), prof. dr. Alain Dupont (decaan faculteit geneeskunde en farmacie van de VUB), prof. dr. Herman Tournaye (hoofd dienst fertiliteit aan het UZ Brussel), Peter Degadt (gedelegeerd bestuurder Zorgnet Icuro), prof. dr. Moustapha Hamdi (diensthoofd dienst plastische heelkunde aan het UZ Brussel) en dr. Ben De Brucker (voorzitter Medische Wereld) blikken vooruit  in onze reportage.

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief