U bent hier

Slimmer zorgen voor morgen: Zicht op Mantelzorg

Aandacht voor de mantelzorger
Mantelzorgers zijn onmisbare partners in de zorg voor thuiswonende ouderen. Zonder de zorg die zij verlenen zou het voor vele ouderen eenvoudigweg niet mogelijk zijn om (op een kwalitatieve manier) thuis te blijven wonen. Nochtans wordt er weinig stil gestaan bij het feit dat het verlenen van die intensieve zorg ook zwaar kan wegen op het welzijn van de mantelzorger zelf. Zeker naarmate de zorg langer duurt neemt men, vaak ongemerkt, steeds meer zorgtaken op en neemt de belasting toe.

Driejarig PWO
En net dat detecteren van die noden gebeurt op dit moment te weinig expliciet en systematisch. Gezien de diversiteit in de behoeften van mantelzorgers is het echter onmogelijk om hier via één enkele organisatie of discipline een antwoord op te formuleren. Het ondersteunen van mantelzorgers vergt een geïndividualiseerde en geïntegreerde aanpak waarbij diverse organisaties en disciplines hun ervaringen op elkaar afstemmen en een gedeelde visie ontwikkelen. Vanuit deze vaststelling, werd dan ook een nieuw driejarig Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) opgezet binnen HoGent dat loopt van 2013 tot 2016. De doelstelling van dit project is om samen met diverse partners uit de thuiszorg en eerstelijnsgezondheidszorg een draaiboek voor trajectbegeleiding van mantelzorgers te ontwikkelen. Dit draaiboek bevat handvaten voor de invulling van de verschillende stappen in de trajectbegeleiding, gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en good practices.

Leidraad om noden te detecteren
In een eerste fase van het PWO ontwikkelde HoGent – in nauwe samenspraak met  het werkveld en mantelorganisaties – het instrument ‘Zicht op Mantelzorg’. Dat werkinstrument moet professionele hulpverleners een leidraad bieden met richtinggevende vragen om de situatie en noden van mantelzorgers van ouderen met een chronische zorgnood in kaart te kunnen brengen en beter te kunnen inschatten. 

Hoe slimmer zorgen voor morgen? 
Dit project sluit in sterke mate aan bij de actielijnen van Flanders’ Care. Mantelzorgers worden benaderd als gelijkwaardige partners in de zorg met hun eigen competenties en expertise. Toekomstige en huidige zorgverleners ontvangen handvaten om het volledige ‘cliëntsysteem’ te ondersteunen en te versterken. Het project mikt op het verhogen van de competenties van studenten in het ondersteunen van mantelzorgers. Dit wordt concreet uitgewerkt binnen vier pistes: het ontwikkelen van lesmodules rond mantelzorg, het inzetten van studenten in dataverzameling bij mantelzorgers, het uitwerken van bachelorproeven en de inbreng van de onderzoeksresultaten in de opleidingen verpleegkunde, ergotherapie en sociaal werk.

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief