U bent hier

Slimmer zorgen voor morgen duobanen POM Limburg

De aanleiding: onvrijwillig deeltijds werken
Door de toenemende vergrijzing van zowel de bevolking als de zorgverleners, heeft de Limburgse arbeidsmarkt te kampen met een groot tekort aan zorgverleners. Bovendien zijn veel werknemers tewerkgesteld op basis van een deeltijds contract. Sommigen kiezen daar bewust voor, maar anderen, veelal jonge zorgverleners, werken onvrijwillig deeltijds. 

Van deeltijds naar voltijds met een duobaan
Om een antwoord te bieden op deze problematiek, heeft POM Limburg samen met haar partners het project ‘DUObanen in de zorg’ opgezet. Daarmee wordt gemikt op een evolutie naar – indien dat organisatorisch haalbaar is – meer voltijdse jobs in de gezondheidssector en / of door zorgverleners de mogelijkheid te geven om op een haalbare manier volgens twee deeltijdse contracten tewerk gesteld te worden in de zorgsector. Ook is er de wens om binnen de zorgsector jobs aan te bieden met een breder en meer gevarieerd takenpakket, zodat zorgverleners de motivatie vinden om binnen de gezondheidssector actief te blijven.

Van juridisch draaiboek tot beleidsaanbevelingen
Op vraag van de Limburgse zorgorganisaties, die stuitten op juridische en organisatorische problemen rond de combinatie van twee of meerdere deeltijdse jobs, startte POM Limburg in oktober 2012 met een juridisch onderzoek rond de haalbaarheid van DUObanen in de zorgsector, gevoerd door de UHasselt (faculteit rechten) en PXL Business. Het resultaat van dit onderzoek, dat in maart 2013 afliep, is een juridisch draaiboek rond DUObanen in de zorg. 

In een volgende fase werd de organisatorische haalbaarheid van DUObanen in de zorg nagegaan door middel van proeftuinen onder begeleiding van PXL Health Care en KHLim Quadri. Op basis van de resultaten van de proeftuinen zal er een organisatorisch draaiboek opgesteld worden.

Hoe slimmer zorgen voor morgen?
Met het project ‘DUObanen in de zorg’ kan de uitstroom van ervaren zorgverleners tegengegaan worden, met het oog op een gezondere mix van jonge en ervaren zorgverleners. Deze samenstelling laat de zorgverleners toe om van elkaar te leren, wat de efficiëntie van de zorgsector ten goede komt. Tenslotte wil POM Limburg door middel van een DUObaan gedeelde aanstellingen tussen het onderwijs en het werkveld aanmoedigen, zodat er meer kruisbestuiving mogelijk is tussen beide.