U bent hier

Pilootproject mondzorgnetwerk

Personen met beperkingen en kwetsbare ouderen hebben bijzondere noden als het op mondzorg aankomt. Daarom werd een pilootproject opgezet rond mondzorgnetwerken. Die moesten in de eerste plaats het personeel in woonzorgcentra wijzen op het belang van een juiste mondhygiëne. Elk mondzorgnetwerk bestaat uit een coördinerend raadgevend tandarts en een tandartsassistente. Zij worden telkens begeleid door een logistieke cel. Samen staan zij in de eerste plaats in voor de opleiding van het personeel van woonzorgcentra in de eigen regio. Concreet duidt de coördinerend raadgevend tandarts daarbij een referente mondzorg aan onder de deelnemende verpleegkundigen. Het is dan aan hen om ook hun collega’s (zowel verzorgend als verpleegkundig personeel) warm te maken voor een correcte mondzorg bij de residenten. Dit soort preventieve aanpak is alvast een eerste stap in de goede richting. Niet alleen worden op die manier de juiste zorgen toegediend, maar worden residenten ook van nabij opgevolgd en kunnen tand-, mond- en tandprotheseproblemen efficiënter opgespoord en aangepakt worden.

Wanneer blijkt dat een resident een tandarts nodig heeft, kan opnieuw beroep gedaan worden op het mondzorgnetwerk. Tenminste als er geen tandarts bereid gevonden wordt om in het woonzorgcentrum langs te komen, of de resident niet extern op bezoek kan bij zijn reguliere tandarts. De passage van een mobiele tandartsunit bleek in dat geval voor directie en medewerkers van Woonzorgcentrum ter Bleeke alvast een schot in de roos. En ook de residenten zien duidelijk graten in het proefproject.

Toch dringen zich vooral oplossingen op langere termijn op, en daar zou een stevig vertakt mondzorgnetwerk mee kunnen voor instaan, zo blijkt uit dit pilootproject. ZorgAndersTv bracht een bezoek aan Woonzorgcentrum ter Bleeke in Malle en sprak er met Stefaan Hanson (coordinator project bijzondere noden), Jan Flament (directeur Woonzorgcentrum ter Bleeke), Tim Koyen (hoofdverpleegkundige Woonzorgcentrum ter Bleeke) en Tinne Vanloock (referente mondzorg Woonzorgcentrum ter Bleeke).

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief