U bent hier

Nieuws

15/11/16

Eugene Janssen, 64, kreeg eind september voor het eerst een basisondersteuningsbudget van 300...

16/10/16

In gezondheidszorg en sociale zaken neemt minister Maggie De Block een aantal maatregelen om...

24/08/16

Afgelopen weekend werd opnieuw aan de alarmbel getrokken. Een jonge verpleegkundige getuigde...

28/07/16

Vanaf dit najaar past de ziekteverzekering de terugbetaling van logopedie aan, ten voordele van...

18/07/16

De toenemende vergrijzing en bijhorende zorgnood vraagt om een duurzaam welzijns- en zorgbeleid...

18/07/16

De Vlaamse Regering heeft haar principiële goedkeuring gegeven aan het besluit...

18/07/16

Aedifica meldt de ondertekening van een overeenkomst met betrekking tot de verwerving van twee...

01/07/16

Het Fonds Julie Renson, het Koningin Fabiolafonds en de Koning Boudewijnstichting hebben zich...

22/06/16

In het vooruitzicht van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering publiceert het Federaal...

Abonneren op
17/03/17

Het nieuwe subsidiëringssysteem voor de infrastructuur van de residentiële ouderensector is...

22/11/16

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, zet nieuwe stappen in de aanpak...

29/03/16

Er komt een herziening van het subsidiëringssysteem voor de infrastructuur van de residentiële...

28/07/17

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, is tevreden met het budget voor...

04/07/17 De federale overheid heeft beslist de helft van de omkadering te schrappen in kinderpsychiatrische...
28/03/17

Ziekenfondsen en artsenorganisaties hebben gisteravond een akkoord afgesloten over de tarieven...

23/11/16

Minister De Block wil de toegang tot de maximumfactuur (MAF) voor mensen wier inkomen onder een...

12/05/17

Op 11 mei 2017 reikte Stichting tegen Kanker de eerste Cancer Research Awards uit, tijdens de...

28/07/16

Vanaf dit najaar past de ziekteverzekering de terugbetaling van logopedie aan, ten voordele van...