U bent hier

Nieuws

31/07/17

Op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,...

25/07/17

Aedifica meldt het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen Aedifica, Stichting Rendant...

04/07/17 De federale overheid heeft beslist de helft van de omkadering te schrappen in kinderpsychiatrische...
21/06/17

De doelstelling om de persoonsvolgende financiering als een volwaardig systeem in te voeren...

16/06/17

De Vlaamse Regering keurde vrijdag een ingrijpende uitbreiding van de Vlaamse sociale...

15/06/17

Vandaag groeit meer dan twaalf procent van de Vlaamse baby’s en peuters op in kansarmoede. Van...

13/06/17

Aedifica meldt een akkoord met betrekking tot de acquisitie van een site van huisvesting voor...

04/06/17

Precies een jaar na de presentatie van de conceptnota voor een nieuwe, Vlaamse kinderbijslag...

02/06/17

Een relatief kleine groep IC-patiënten, die moeilijk van de beademing afkomt, zorgt voor een...

Abonneren op
31/03/17

Kom op tegen Kanker formuleert zeven voorstellen die de kankerzorg betaalbaar moeten houden...

29/09/17

In navolging van de afgesloten Letter Of Intent, meldt Care Property Invest het akkoord onder...

13/06/16

Door de wet van 26 december 2015 werden de meeste uitzonderingen op het algemeen tarief van 27%...

04/10/17

Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk ( VLOZO ), de koepel van Vlaamse onafhankelijke...

04/10/17

Care Property Invest meldt de verwerving van 100% van de aandelen in de vennootschap Konli BVBA...

15/06/16

Vanaf vandaag is de Vlaamse Sociale Bescherming een feit. Het Vlaams parlement heeft daarover...

17/02/17

Care Property Invest meldt het akkoord onder opschortende voorwaarden van de verwerving van het...

13/12/16

De Europese Investeringsbank heeft vandaag een leningsovereenkomst getekend met het AZ Sint-...

20/03/17

Vlaanderen investeert ook in 2017 in kinderopvang. In totaal wordt 10 miljoen euro uitgetrokken...