U bent hier

ZNA herschikt zorgaanbod in het kader van nieuwe site

04/11/16

Vandaag heeft de directie van ZNA een aantal herschikkingen in haar zorgaanbod meegedeeld. De herschikkingen kaderen in de opening van de nieuwe site ZNA Cadix (gelegen naast Park Spoor Noord) die voorzien is tegen 2020.  Naar ZNA Cadix verhuizen tegen die datum - zoals reeds bekend - alle medische en ondersteunende afdelingen van ZNA Stuivenberg, met uitzondering van het volledig vernieuwde ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis aan de Pothoekstraat. 

Nieuw is dat ook alle medische en ondersteunende diensten van ZNA Sint-Erasmus naar ZNA Cadix zullen verhuizen tegen 2020, met uitzondering van de polikliniek en de materniteit. 
De polikliniek blijft ook na 2020 op de ZNA Sint-Erasmus-site. Patiënten uit de buurt kunnen er dan nog steeds terecht voor onderzoeken en raadpleging van specialisten. De materniteit van ZNA Sint-Erasmus verenigt zich binnen afzienbare tijd met deze van ZNA Jan Palfijn. De timing daarvan is het voorwerp van overleg met alle betrokkenen. Deze verschuivingen hebben geen effect op tewerkstelling.

De werken aan de nieuwe site ZNA Cadix vorderen.  Het vooruitzicht is dat de site in 2020 de deuren opent. ZNA heeft de intentie op de site ZNA Cadix het ziekenhuis van de toekomst te bouwen en moet nu zorgen voor een optimale medische invulling ervan.

De eerste plannen zijn ondertussen al 7 jaren oud en de zorg is sindsdien erg geëvolueerd. In overleg met het artsenkorps werden zorgstrategische keuzes gemaakt die de optimale medische invulling bepalen. Daarnaast verandert de samenstelling van de bevolking en heeft die steeds wijzigende noden waar wij moeten op inspelen. De Antwerpenaar verdient kwaliteitsvolle én toegankelijke zorg, dat is duidelijk.

“Deze keuzes moeten ertoe leiden dat we een goed zorgaanbod hebben voor onze patiënten, in een zorgomgeving waar het goed werken is voor onze medewerkers. In ZNA Cadix gaan we gebruik kunnen maken van een gloednieuw gebouw met alle nodige faciliteiten en waarbij er zeer goede omkadering is om de zorg nog beter en veiliger te kunnen verlenen”, aldus CEO Wouter De Ploey.

Recent werden door de Raad van Bestuur ZNA in dit kader een aantal beslissingen genomen die op 27 oktober een positief advies van de Medische Raad ZNA kregen en die deze ochtend werden meegedeeld:

Tegen 2020 gaat ZNA Cadix open en zullen conform de beslissing van de Raad van Bestuur volgende afdelingen daar naartoe verhuizen:

 • Zoals reeds eerder aangekondigd: alle diensten van ZNA Stuivenberg (medisch en ondersteunend), behalve deze gevestigd in het vernieuwde ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg aan de Pothoekstraat;
  • Nieuw is dat ook alle medische en ondersteunende diensten gevestigd in ZNA Sint-Erasmus naar ZNA Cadix zullen verhuizen, met uitzondering van de polikliniek en de materniteit:
   • De polikliniek van ZNA Sint-Erasmus blijft ter plekke en blijft een toegangspoort tot de zorg. Patiënten uit de buurt kunnen er ook na 2020 op raadpleging en onderzoek gaan bij de specialisten.
   • De materniteiten van ZNA Sint-Erasmus en ZNA Jan Palfijn zullen worden samengevoegd in een gezamenlijke materniteit. De praktische modaliteiten worden verder bekeken met alle betrokkenen. Ook over de timing wordt nog verder overlegd.
 • Rekening houdend met de verwachtingen vanuit de overheid, zal er geen nieuwe hospitalisatie-afdeling pediatrie worden voorzien in ZNA Cadix.
 • Deze verschuivingen hebben geen effect op tewerkstelling 2020.

Bron: ZNA - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief