U bent hier

ZNA helpt pijnpatiënten via sectoroverschrijdend overleg opnieuw aan het werk

19/02/18

Het Multidisciplinair Pijncentrum (MPC) van ZNA besteedt reeds ruime tijd aandacht aan de reïntegratie van chronische pijnpatiënten in het arbeidscircuit. Artsen zien vaak jonge mensen die jarenlang arbeidsongeschikt blijven, terwijl langdurige arbeidsongeschiktheid negatieve gevolgen heeft voor de patiënt en zijn omgeving. Het MPC rolde een sector-overschrijdende samenwerking uit in de regio Antwerpen, die werk voor pijnpatiënten gangbaar wil maken.

“De impact van langdurige arbeidsongeschiktheid is groot. Patiënten krijgen niet alleen een verminderd inkomen, maar vervallen geleidelijk in een sociaal isolement en kampen met een laag zelfbeeld. Werk helpt om deze negatieve spiraal te doorbreken: het geeft sociale contacten, stimuleert de hersenen, onderhoudt verbinding met de maatschappij en zorgt voor financiële onafhankelijkheid,” zegt dr. Marie Van Remoortere, pijnarts bij het Multidisciplinair Pijncentrum van ZNA.

Het MPC trekt al enkele jaren aan de kar wat betreft het opzetten van een sector-overschrijdende samenwerking: patiënten die na (multidisciplinaire) therapie klaar zijn voor de arbeidsmarkt en toestemming krijgen van de adviseur van de mutualiteit, gaan samen met hun buddy van het MPC – een ergotherapeut of maatschappelijk werker – op gesprek bij de VDAB om aangepast werk te zoeken. Tussen 2014 en 2016 hielp het MPC via deze ‘warme overdracht’ 20 patiënten terug aan werk.  

Robert Murphy is één van hen. 7 jaar werd de Ier thuis geschreven als gevolg van meerdere hernia’s, reuma en artrose. Aandoeningen die het gevolg waren van het zware werk als slager bij een supermarkt. Dankzij de ‘warme overdracht’ kon Robert deeltijds als kassier bij dezelfde werkgever aan de slag: “Voltijds werken is voor mij niet mogelijk, daarvoor heb ik te veel lichamelijke klachten. Maar ik ben ontzettend blij met deze kans. Thuis beweeg ik te weinig, ben ik wat je noemt een ‘couch potato’. Ik voel me dan wat gevangen in mijn zetel. Sinds ik terug werk, voel ik me veel vrijer. Ik kom onder de mensen, heb terug een doel.”

De samenwerking tussen MPC en VDAB is nu uitgegroeid uit tot het regionale initiatief ‘ROPRA’: Re-integratie Overleg voor Pijn- en Revalidatiepatiënten van Antwerpen. Daarin wordt het samenwerkingsmodel tussen de sector werk (VDAB/GTB en GOB) en het MPC van ZNA uitgebreid tot alle pijn –en revalidatiecentra van de regio Antwerpen. ROPRA wil een brug slaan tussen de sector werk enerzijds en de sector zorg anderzijds. Zo kunnen patiënten vanuit de zorgcentra rechtstreeks aangemeld worden bij de juiste persoon van de sector werk met een maximale wachttijd van 1 maand. Tijdens het traject wordt opvolging voorzien vanuit beide sectoren.

Mentaliteitswijziging nodig

Opvallend aan de aanpak van het MPC van ZNA is de focus op het positieve. Er wordt gekeken naar wat de patiënt wel nog kan en niet op wat niet meer mogelijk is: “Het klopt niet dat een maatschappij het accepteert dat mensen met heel wat competenties maar met toevallig ook een fysieke beperking vroegtijdig met pensioen moeten of op hun 35ste blijvend arbeidsongeschikt geschreven worden. Er is een mentaliteitswijziging nodig bij iedereen: specialisten, huisartsen, arbeidsgeneesheren, werkgevers en ook de patiënt en zijn omgeving,” zegt dr. Van Remoortere.

Om dit op termijn te bewerkstelligen liggen een aantal voorstellen op tafel: onder meer een opvolging van de arbeidsongeschiktheid door één en dezelfde arts, een vroegtijdige screening naar psychosociale risicofactoren om zo een langdurige arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Het MPC van ZNA start in 2018 met deze screening bij acute pijnklachten. Bedrijven moeten praktisch begeleid en geïnformeerd worden over premies en ondersteunende maatregelen.

VDAB-topman Fons Leroy, die samen met dr. Van Remoortere en 16 andere auteurs, het boek schreef ‘Ik wil gewoon werken’ over dit onderwerp, looft de gemeenschappelijke visie van de sectoren én de drive om de reïntegratiekansen duurzaam te maken: “Zo krijgen de betrokken personen een inclusieve plaats op de arbeidsmarkt in functie van hun mogelijkheden, competenties en talenten. Zo verzekeren ondernemingen zich ook van loyale, gemotiveerde en betrokken medewerkers.”

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief