U bent hier

ZNA en GZA Ziekenhuizen kiezen voor gezamenlijke toekomst

25/11/16

De afgelopen maanden zochten ZNA en GZA Ziekenhuizen toenadering tot elkaar met het oog op het uitbouwen van een structurele en duurzame samenwerking. Vandaag zetten ook de medische raden én de overgrote meerderheid van de artsen in beide ziekenhuizen, het licht op groen. Een nog op te richten vzw zal alle mogelijke samenwerkingsverbanden onderzoeken.

De samenwerking tussen ZNA en GZA werd deze week door een overweldigende meerderheid van de artsen goedgekeurd en aangemoedigd. Maar liefst 96% van de artsen verbonden aan  ZNA en 83% van de uitgebrachte stemmen bij GZA, schaarden zich achter het samenwerkingsproject. Na groen licht van de raden van bestuur en de medische raden van beide ziekenhuizen, wordt hiermee een belangrijke derde horde genomen voor een gezamenlijke toekomst. 

Wouter De Ploey, CEO ZNA en algemeen coördinator van de nieuwe vzw, focust op de eerste grote opdracht van de samenwerking: “De nieuwe vzw start alvast met een uitdagende opdracht: een zorgstrategisch plan uitwerken voor de brede regio Antwerpen, tegen de zomer van 2017. In zo’n plan wordt omschreven hoe de gebundelde ziekenhuizen de zorg samen willen gaan organiseren met het oog op een zo goed mogelijke toegankelijkheid voor de betrokken regio, en uiteraard met respect voor het financieel kader dat hiervoor wordt aangereikt door de overheid.”

De samenwerking van GZA en ZNA krijgt nu concreet vorm in een vzw die een zorgstrategisch plan voor de brede Antwerpse regio gaat opstellen voor de zomer van 2017. Zo zijn bijvoorbeeld de gesprekken over een intense samenwerking in het domein van de anatomo-pathologie al ver gevorderd. Ook andere samenwerkingsverbanden van medische en niet-medische aard worden onderzocht. In eerste instantie zijn er al trajecten opgestart in het kader van ICT en een gemeenschappelijke apotheek met één geneesmiddelendistributiesysteem.

Dokter Etienne Wauters, afgevaardigd bestuurder van Gasthuis Zusters Antwerpen en voorzitter van de vzw voor verdere samenwerking benadrukt de mogelijkheden die zich aandienen: “Het is duidelijk dat de overheid aanspoort tot het ontwikkelen van expertisecellen. Tegelijkertijd stagneert de financiering van ziekenhuizen, waardoor een rationalisatie van diensten en bedden zich opdringt. Door het bundelen van de krachten ontstaan belangrijke opportuniteiten voor subspecialisatie en bundeling van expertise.”

 

Beide ziekenhuisgroepen zijn op evenwaardige wijze vertegenwoordigd in deze nieuwe juridische structuur.  De nieuwe vzw zal worden aangestuurd door het ‘dagelijks bestuur’ met afgevaardigden uit beide ziekenhuisorganisaties:

  • Voorzitter: dr. Etienne Wauters (afgevaardigd bestuurder GZA Ziekenhuizen);
  • Algemeen coördinator: Wouter De Ploey (CEO ZNA)
  • Medisch coördinator: dr. Luc van Looy (hoofdarts GZA Ziekenhuizen)
  • Verpleegkundig coördinator: Wim Van de Waeter (algemeen directeur patiëntenzorg ZNA).

Ook buiten de vzw worden stappen gezet voor verdere samenwerking. Leden van beide organisaties zullen in de raad van bestuur van het partnerziekenhuis zetelen. Met deze stap is de fase van aftasten voorbij en groeit het enthousiasme om een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van beide gerenommeerde organisaties te schrijven. De krachtenbundeling van GZA en ZNA is een waar huzarenstuk. In totaal gaat het over meer dan 3.000 bedden en meer dan 1.000 artsen, verspreid over de 3 GZA Ziekenhuizen en 9 ZNA ziekenhuizen. De hiermee gepaard gaande schaalvoordelen en het evenwichtige en complementaire karakter van beide organisaties, hebben geleid tot reëel overleg over structurele samenwerking op langere termijn. Gezamenlijke investeringen behoren alvast tot de mogelijkheden.

‘Betere kwaliteit voor de patiënt’

Antwerps schepen van gezondheid en voorzitter van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, Fons Duchateau, is opgetogen met deze evolutie. “Zowel als voorzitter van ZNA én als schepen van gezondheid, kan ik alleen maar tevreden zijn. De gesprekken die begin dit jaar zijn opgestart zullen uitmonden in een sterk verhaal voor beide ziekenhuizen met één belangrijke winnaar: de patiënt. Samenwerking tussen ziekenhuizen is onvermijdelijk om onze uitmuntende gezondheidszorg nog beter te maken en betaalbaar te houden. Antwerpen vervult hier alweer een pioniersrol.”

Bron: ZNA - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief