U bent hier

WZC Sint-Bernardus De Panne zet volop in op de toekomst

01/12/17

Door de vergrijzing, die in socio-demografische studies van onze kustgemeenten duidelijk merkbaar is, stijgt de vraag naar woonzorgkamers, assistentiewoningen en kamers voor kortverblijf daar spectaculair. En het probleem zal alleen maar nijpender worden. Het WZC Sint-Bernardus De Panne wil hieraan tegemoetkomen door bijkomende woongelegenheden te creëren. Tegelijkertijd wordt er volop ingezet op nieuwe dienstverlening met een sociaal restaurant en een centrum voor kortverblijf,  in de toekomst wellicht nog aangevuld met de mogelijkheid tot nachtopvang.

Dit project is een primeur want het is de allereerste realisatie met een vzw in de zorgsector in West-Vlaanderen in het kader van het Smart Cities & Sustainable Development-programma van Belfius en de Europese Investeringsbank.  
Met de uitbreiding en de renovatie van het WZC Sint-Bernardus De Panne wordt opnieuw een mooi project voorgesteld in het kader van het Smart Cities-programma van Belfius en de Europese Investeringsbank. Het ontwerp omvat in totaal 126 woongelegenheden en 23 bestaande assistentiewoningen. Deze zijn georganiseerd in 120 zorgkamers, 4 kamers voor kortverblijf en 2 aangemelde herstelverblijven, en in de toekomst wellicht de optie van  nachtopvang. 

Na onderzoek van de bestaande gebouwen en het afwegen van de voor- en nadelen, is besloten om te kiezen voor een vervangingsnieuwbouw. Op deze manier kan de huidige capaciteit van 118 woongelegenheden opgetrokken worden naar 126, inclusief een kortverblijf met 4 kamers en 2 aangemelde herstelverblijven. Hiervoor dienen er 30 verouderde kamers en 1 gelijkvloerse assistentiewoning afgebroken te worden. Het woonzorgcentrum bestaat momenteel uit 118 eenpersoonskamers, 8 tweepersoonskamers en 2 herstelverblijven. Om te voldoen aan de huidige erkenningsnormen worden de tweepersoonskamers waar mogelijk gesupprimeerd zodat er maar 2 tweepersoonskamers meer overblijven. 
Verder worden enkele ruimtes verbouwd of gewijzigd van functie. Waar nodig worden ingrepen uitgevoerd om nog beter te beantwoorden aan de normen van de brandveiligheid.

Nieuwe dienstverlening

Om de sociale contacten tussen de bewoners van het woonzorgcentrum en de lokale gemeenschap te ondersteunen voorziet de nieuwbouw in een sociaal restaurant waar kansarme ouderen een gezond middagmaal tegen een correcte prijs aangeboden krijgen. Het openstellen van dit restaurant moet er bovendien voor zorgen dat deze ouderen niet vereenzamen of in een sociaal isolement terecht komen. Van zodra er in de toekomst een aanbod van nachtopvang zou komen, hoeven ouderen niet meer te kiezen voor continue residentiële zorg. Overdag kunnen zij blijven wonen in hun woning terwijl zij ’s nachts genieten van extra ondersteuning en veiligheid in het WZC. Hiervoor wordt een team voorzien van gekwalificeerde medewerkers om waar nodig professionele hulp aan te bieden bij toilet, in- en uit bed, maaltijd en inname van medicatie.

Gezien de maatschappelijke nood in de gemeente De Panne wordt er in de toekomst een volwaardig centrum erkend kortverblijf opgestart van 4 kamers. Deze zullen evenredig in de nieuwbouw verdeeld worden zodat de operationele belasting van de continue opnames verdeeld is over de workload van de verschillende zorgafdelingen. Het WZC Sint-Bernardus wil, omwille van haar ideale inbedding en divers dienstenaanbod, een belangrijke spil worden binnen het ouderenzorgbeleid in De Panne. De huidige campus heeft alle troeven in handen om zich te ontwikkelen tot een essentieel onderdeel van een ware woonzorgzone in het gebied (vernieuwbouw, GAW Kalmburg, Tilia).

Al meer dan 100 projecten voor meer dan 660 miljoen euro

In juni 2014 kondigden Belfius en de Europese Investeringsbank (EIB) aan dat ze de handen in elkaar wilden slaan om de ontwikkeling van Smart Cities in België een duwtje in de rug te geven. Dat was meteen een Europese primeur. Sindsdien hebben al meer dan 100 slimme en duurzame projecten kunnen profiteren van deze begeleiding en voordelige financieringsvoorwaarden.  Het gaat o.a. om projecten die bijdragen aan de strijd tegen de klimaatopwarming en aan de opkomst van de circulaire economie. In totaal spreken we van 660 miljoen euro steun waarvan 260 miljoen in het kader van het amper 10 maanden jonge 2de programma Smart Cities, Climate Action & Circular Economy.   

De lokale besturen kunnen een cruciale rol spelen in de strijd tegen klimaatopwarming en in de ontwikkeling van de circulaire economie, door het goede voorbeeld te geven en zo ondernemingen, particulieren en andere organisaties ertoe aan te zetten zich ten volle achter de strategie ‘Europa 2020 – Voor een slimme, inclusieve en duurzame groei’ te scharen. Talrijke Belgische steden en gemeenten hebben de stap al gezet, door het Burgemeestersconvenant  te ondertekenen en zich vrijwillig te engageren om de CO2-uitstoot op hun grondgebied te verminderen.  Via hun gezamenlijke programma's Smart Cities, Climate Action & Circular Economy en Smart Cities & Sustainable Development willen Belfius en de EIB hen daarbij zo goed mogelijk begeleiden.  
Tot nu toe hebben niet minder dan 102 projecten – waarvan 19 in West-Vlaanderen – al een lening gekregen in het kader van die twee programma's. Al die projecten, in realisatie of al klaar, zijn ten voordele van in totaal meer dan 2 miljoen Belgen en ze gaan uit van gemeentebesturen, OCMW's, intercommunales, provinciale instellingen enzovoort.

Bron: WZC Sint-Bernardus De Panne - eigen berichtgeving