U bent hier

Woonzorgcentra verdienen meer krediet

24/08/16

Afgelopen weekend werd opnieuw aan de alarmbel getrokken. Een jonge verpleegkundige getuigde over de mistoestanden waarmee ze geconfronteerd werd tijdens een opdracht in een woonzorgcentrum. Naast Zorgnet-Icuro (hun reactie kan u hier raaplegen), reageerde ook VVSG bij monde van Rika Verpoorten (VVSG stafmedewerker woonzorg): 

Zonder het bestaan van zulke toestanden, vaak veroorzaakt door de grote werkdruk bij het zorgpersoneel, te willen ontkennen, betreuren we het dat hiermee alle Vlaamse woonzorgcentra in een negatief daglicht gesteld worden. In heel wat Vlaamse woonzorgcentra wordt immers elke dag opnieuw alles in het werk gesteld om de best mogelijke zorg te verlenen aan de bewoners. 

Maar het moet gezegd zijn: de zorggraad bij de oudere bevolking in woonzorgcentra is vandaag al relatief hoog, en zal in de komende jaren enkel toenemen. De personeelsnormen die opgelegd worden door de Vlaamse regering zijn hier onvoldoende op afgestemd, om van de bijhorende financiering nog maar te zwijgen. Daarbovenop komen nog de quasi onaflatende stroom van budgettaire besparingen waarmee de ouderenzorgsector geconfronteerd wordt. Zo keurde de Vlaamse regering onlangs een nieuw systeem voor de financiering van de animatiewerking in woonzorgcentra goed, waardoor sommige voorzieningen hun inkomsten hiervoor met wel 40 procent zien dalen. Het spreekt voor zich dat zulke besparingen niet bevorderlijk zijn voor de werking van de sector. We kunnen de reactie van Zorgnet-Icuro, koepelvertegenwoordiger van de Vlaamse woonzorgcentra in de social profit, op dit punt dan enkel bijtreden. Een financiële meerjarenplanning, waarin de kost voor de toenemende zorgbehoevende vergrijzing op een realistische wijze gebudgetteerd wordt, is hoognodig.

Zorgnet-Icuro zoekt echter ook heil in de introductie van een uniek kwaliteitskeurmerk om zulke mistoestanden in de woonzorg tegen te gaan. Vanuit VVSG stellen we ons de vraag of dit echt het geval is. Mogen we er niet vanuit gaan dat in een moderne welvaartstaat het feit dat een woonzorgcentrum erkend wordt door de overheid op zich voldoende zekerheid moet bieden aan eenieder die op zoek is naar kwalitatieve zorg? Mogen we niet veronderstellen dat de zorginspectie en het Agentschap Zorg en Gezondheid optreden tegen zulke mistoestanden en dat woonzorgcentra die de erkenningsnormen schenden hierop worden aangesproken en gesanctioneerd? We hopen dat het antwoord hierop volmondig “ja” is. Een zorgzame overheid, die zichzelf au serieux neemt, moet er naar streven dat alle door haar erkende voorzieningen kwalitatieve zorg leveren. Een zorgzame overheid voorziet dan ook voldoende financiële middelen, opdat zorgaanbieders slagen in deze opdracht. Als deze overheid zichzelf ziet als een zorgzame overheid, dan weet ze dus wat haar te wachten staat.

Bron: VVSG - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief