U bent hier

Werelddag Palliatieve Zorg: Pijn houdt zich niet aan kantooruren

07/10/16

Een recente bevraging van meer dan 3.000 zorgverleners palliatieve zorg (gemiddeld 12 jaar ervaring) leert dat zij PERMANENTIE (24u/24u, 7 dagen op 7) van de palliatieve zorg als essentieel beschouwen voor het verlenen van kwaliteitsvolle palliatieve zorg (96% positieve antwoorden van de respondenten).
Het deskundig en gedreven zorgen voor optimaal comfort voor de palliatieve patiënt is geen zaak van kantooruren. En hoe dichter bij het levenseinde, des te belangrijker het is heel kort op de bal te kunnen spelen als zich een probleem voordoet van (ondraaglijke) pijn, kortademigheid, braken.. Idem dito voor klachten van psycho-emotionele orde, van sociale of spiritueel-existentiële aard. In andere takken van de gezondheidszorg zijn wachtdienst en permanentie vanzelfsprekend.

De zorgverleners palliatieve zorg doen dit nu reeds in veel verschillende settings en zijn ook bereid dit verder te blijven doen. In het kader van de zesde staatshervorming ligt een herziening van de eerstelijnsgezondheidszorg op tafel, onder meer met betrekking tot de rol van de multidisciplinaire begeleidingsequipes van de palliatieve thuiszorg. Permanentie moet als essentieel onderdeel van palliatieve zorg behouden blijven, en in sommige settings verder uitgebreid worden.

De Werelddag Palliatieve Zorg 2016 (op zaterdag 8 oktober) is de start van een sensibiliseringscampagne van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw voor het ruime publiek.

Bron: Palliatieve Zorg - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief