U bent hier

Voortaan ook begeleiding van patiënten na een beroerte via een beroertecoach

09/05/17

Op 9 mei, de European Stroke Awareness Day, wordt aandacht gevraagd voor de enorme impact die een beroerte (CVA) kan hebben op patiënt en familie. Die dag valt dit jaar quasi samen met de lancering van de multicentrische pilootstudie van het beroertecoach.be project, ontwikkeld vanuit de Belgian Stroke Council. Hierbij worden patiënten in de ziekenhuizen AZ Sint-Lucas Brugge, AZ Sint-Jan-Brugge, az groeninge en UZ Antwerpen voortaan tot 6 maand na hun ontslag individueel begeleid door een persoonlijke beroertecoach, die gebruik maakt van een interactief, digitaal platform (www.beroertecoach.be) en videoconsultatie. Met de begeleiding helpt de beroertecoach de patiënt om een gezondheidsbevorderende levensstijl en therapietrouw op te bouwen, die een forse vermindering van het aantal tweede beroertes kan veroorzaken. De opstart van de beroertecoach is één van de 24 geselecteerde pilootprojecten in het kader van Mobile Health.

Sinds 1 mei startte in de ziekenhuizen AZ Sint-Lucas Brugge, AZ Sint-Jan-Brugge, az groeninge en UZ Antwerpen een beroertecoach die patiënten met een beroerte begeleidt vanaf hun hospitalisatie tot zes maand na hun ontslag. Zowel in het ziekenhuis zelf als via online coaching en een teleconsultatieplatform helpen ze de patiënt op een laagdrempelige en persoonlijke manier. Het proefproject loopt over een periode van 6 maand.

Nood aan begeleiding na een beroerte

In België zijn er jaarlijks ongeveer 24.000 mensen en families die geconfronteerd worden met een beroerte. Ongeveer 30% van hen zijn blijvend invalide en komen deels ten laste van de naaste familie of zorginstellingen. Hierdoor is de maatschappelijke kostprijs van deze aandoening hoog, voor België wordt die geschat op ongeveer 200 miljoen euro per jaar.

“De cijfers liegen er niet om, zoals ook uit ons jaarverslag blijkt”, licht dr. Peter Vanacker, neuroloog in az groeninge, toe. “Een gezonde levensstijl en goede controle van de cardiovasculaire risicofactoren is daarom zeer belangrijk: tot 80% van de  beroertes zouden hierdoor kunnen voorkomen worden. Het herkennen en inspelen op risicofactoren zoals roken en cholesterol werkt zeer preventief. In dat opzicht is persoonlijke begeleiding belangrijk, omdat zo heel wat antwoorden worden geboden op vragen waar patiënten mee zitten.”

dr. Peter Vanacker (zie foto): “Een gezonde levensstijl en goede controle van de cardiovasculaire risicofactoren is daarom zeer belangrijk: tot 80% van de  beroertes zouden hierdoor kunnen voorkomen worden.”

Sleutelfiguur

De beroertecoach is een belangrijke sleutelfiguur binnen het traject van een patiënt na een beroerte. “Een goede begeleiding is cruciaal want een beroerte heeft een grote impact op patiënt en omgeving”, vertelt beroertecoach Anja van az groeninge. “Als beroertecoach ben ik een brugfiguur tussen de artsen en de patiënt. Ik help de patiënt met het opbouwen van een gezondheidsbevorderende levensstijl en wil samen met hen risicofactoren als overgewicht, roken, verhoogd cholesterol en een passieve levensstijl in kaart brengen. Heel belangrijk is dat een patiënt hieraan zelf actief bijdraagt en zelf zijn gezondheid in handen neemt. Daarnaast is het ook mijn taak om te werken rond sensibilisering en het geven van interne opleidingen.”

“Voor de beroertecoach werkt az groeninge in de regio samen met HZW (huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen), Thuisverpleging en gezinszorg van Bond Moyson en Solidariteit voor het Gezin, Wit-Gele Kruis en Familiehulp.”, gaat Anja verder. “Zij spelen een belangrijke rol bij het uitrollen van het project, en vooral bij het in kaart brengen van de noden van de patiënten. Ze zorgen zo voor de continuïteit van de zorg en ondersteunen de patiënt bij het opvolgen van de parameters en gezondheidsadviezen en –doelstellingen. Ze staan ook in voor transmurale communicatie met het ziekenhuis.”

Digitaal platform en telecoaching

Belangrijke factor bij de persoonlijke begeleiding tijdens en na de hospitalisatiefase is het digitaal platform beroertecoach.be en de frequente teleconsultatie met de patiënt.

“Via het digitaal platform kunnen patiënten inloggen en een schat aan informatie ontdekken over beroertes”, legt dr. Vanacker uit. “Het forum biedt hen de mogelijkheid om vragen te stellen. Zij kunnen er hun medische waarden opgeven die worden gescreend door de beroertecoach en nieuwe afspraken maken. Ook de teleconsulting verloopt via dit platform.”

Beroertecoach.be is een platform van de Belgian Stroke Council waar ook az groeninge deel van uitmaakt”, gaat dr. Vanacker verder. “De Stroke Council investeerde de laatste jaren in het ontwikkelen van een geïntegreerd en webgebaseerd zorgtraject om de intra- en extramurale zorg na een beroerte te bevorderen. Wij beschikken over een sterke stroke unit en vandaar is het zeker interessant om beroertecoach ook hier verder uit te rollen.”

Mobile Health

Beroertecoach.be is één van de 24 projecten die door Maggie De Block, minister van Volksgezondheid werden geselecteerd rond Mobile Health. In dit project slaan verschillende zorgactoren de handen in elkaar om geïntegreerde en online zelfzorg aan te bieden voor beroertepatiënten. Het project moet het gebruik van M-health applicaties in de dagelijkse zorg stimuleren. Het is de bedoeling om over vier centra heen 150 tot 175 patiënten te kunnen includeren voor het beroertecoach.be project, dat loopt over een periode van 6 maanden.  In een eerste fase wordt het project uitgerold in enkele Vlaamse regio’s: Noord-West-Vlaanderen (AZ Sint-Lucas en AZ Sint-Jan Brugge-Oostende), Zuid-West-Vlaanderen (az groeninge) en Antwerpen (Neurovasculair Referentiecentrum, UZA). Het Interuniversitair Centrum voor Gezondheidseconomie (VUB) biedt ondersteuning om de financiële impact van het zorgmodel met geïntegreerde mHealth-oplossingen op de RIZIV-financiering in kaart te brengen. Deze realisatie is mede mogelijk gemaakt door Voka Health Community.

Bron: az groeninge - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief