U bent hier

VLOZO vraagt een rechtvaardig systeem voor de dagprijzen in de Vlaamse Woonzorgcentra

02/02/18

Een nieuwe studie van prof. Pacolet toont aan dat de dagprijzen in de woonzorgcentra de laatste jaren iets sneller stijgen dan de index. Een zwaardere zorgbehoefte, een optimalere infrastructuur en leefomgeving en de strenge norminterpretaties van het Vlaams Agentschap liggen hiervoor aan de basis. Het budget van de Overheid komt hier echter niet aan tegemoet.

Verschillende invloeden op de gemiddelde dagprijs

De woonzorgcentra halen hun inkomsten voor ongeveer 50 procent uit de dagprijzen, voor de andere helft uit subsidies van de overheid. Recent zijn er 2.400 extra woongelegenheden bijgekomen, die volledig moeten voldoen aan de nieuwe strenge en dure erkenningsvereisten. Dat heeft uiteraard zijn invloed op de gemiddelde dagprijs. Daarnaast leiden renovaties en bijkomende normen rond veiligheid en milieu in bestaande woonzorgcentra eveneens tot een dagprijsverhoging. 'Maar daar staan dan ook meer vierkante meters en een grotere levenskwaliteit en comfort tegenover', aldus Prof. Pacolet.

Hoog tijd voor een rechtvaardig systeem

Senioren nemen pas hun intrek in een woonzorgcentrum op latere leeftijd, als het echt niet anders meer kan qua psychische en fysische gezondheidstoestand, waardoor de zorgzwaarte in de woonzorgcentra jaarlijks met ongeveer 2% stijgt. Als de zorgzwaarte hoger ligt, moet er logischerwijs ook een hogere overheidsfinanciering komen. Maar dat gebeurt niet ! De woonzorgcentra willen zeker en vast niet inkrimpen op zorg, maar moeten wel de middelen krijgen om dagelijks kwalitatief hoogstaande zorg te verlenen.

De subsidies variëren naargelang het zorgprofiel van een rusthuisbewoner. Voor residenten die geen zorg nodig hebben, ontvangen de centra amper een beperkt bedrag. Daarom pleit VLOZO voor een onmiddellijke en volledige RVT – reconversie in de privé sector. Nog te veel ouderen met een zwaar zorgbehoevend profiel verblijven in ondergefinancierde ROB bedden. Daarbovenop heeft Vlaanderen recentelijk nog miljoenen bespaard op de financiering van de sociale akkoorden via het derde luik. VLOZO pleit dan ook voor een terugdraaiing van deze financieringsinkrimping. De overheid dient zich dus op begrotingsvlak dringend te herpakken.

Bron: VLOZO - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief