U bent hier

VLOZO engageert zich verder tot een transparante, betaalbare en kwalitatieve zorg

18/10/17

Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO), de werkgeversfederatie van de onafhankelijke, private ouderenzorg, betreurt de recente eenzijdige berichtgeving over de commerciële private ouderenzorg. Net als hun collega’s uit de publieke sector en de non-profit, streven ook de private uitbaters permanent naar een optimale, kwaliteitsvolle en integere zorgverlening voor al haar residenten.

De overheid stelt namelijk terecht strenge eisen aan al diegenen die een woonzorgcentrum uitbaten. De sector krijgt daarom heel wat kwaliteitsinspecties van de overheid. De zorgrapporten hiervan geven vergelijkbare resultaten weer voor alle types uitbatingen, zowel publiek, non-profit als prive. Véronique De Schaepmeester, gedelegeerd bestuurder van VLOZO, meldt dat het zorgnetwerk steeds openstaat voor verdere verbeteringen in de gehele sector, zowel op het vlak van de kwaliteit als de integriteit. VLOZO streeft naar een 100% transparante en onberispelijke kwaliteit geleverd door de voorzieningen. De federatie wil hiervoor, samen met Minister Vandeurzen bekijken hoe de bestaande kwaliteitsgaranties, zowel als de goede bestuursprincipes, aangepast aan de grootte van de voorziening kunnen worden versterkt, en dit bij alle types uitbaters.

Véronique De Schaepmeester bevestigt tevens de handschoen te willen oppakken om samen met het kabinet Vandeurzen en de andere vertegenwoordigers in de residentiële ouderenzorg een forfait per dag per bewoner te ontwikkelen op basis van de reële zorgzwaarte. In het kader van de transparantie van overheidsmiddelen is het opportuun om een forfait te hanteren met integratie van alle financieringsmethoden zoals derde luik en sociale maribel. Een belangrijk deel van de zorgkosten wordt thans niet vergoed. VLOZO stelt dat het forfait van de zorgverzekering significant verhoogd moet worden én  dat de subsidiëring van de personeelsomkadering in de residentiële ouderenzorg verbeterd dient te worden, door onder meer een onmiddellijkestroomversnelling in de bijkomende RVT-middelen.

Kwaliteit en integriteit

Een financiering die gelinkt is aan de zorgzwaarte zal bovendien beter aan de echte realiteit tegemoetkomen. In het kader van een streven naar een level playing field voor alle residenten, en een bewust streven naar consistent hoge kwaliteit en integriteit, doet de private sector er alles aan om het welzijn van de resident elke dag opnieuw centraal te blijven stellen. VLOZO is ervan overtuigd dat de private aanbieders een uiterst belangrijke plaats hebben binnen het Vlaamse zorglandschap. Het is belangrijk dat we met iedereen, publiek, overheid of privé, nadenken over hoe we in de toekomst willen omgaan met onze senioren.

Het  is een maatschappelijk vraagstuk waar we ons met alle betrokkenen moeten over bezinnen om samen tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. En vooral, hoe we dat op een kwalitatieve, respectvolle en betaalbare manier kunnen volhouden, want we zitten nog maar aan de vooravond van de echte vergrijzing. VLOZO stelt dat haar leden reeds vele jaren inzetten op innovatie en op een efficiënte, flexibele personeelsinzet.  De federatie wenst haar praktijkkennis graag ten dienste te stellen van iedereen tijdens de komende overlegmomenten omtrent de personeelsnormering, financiering en transparante kwaliteit.

Bron: VLOZO - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief