U bent hier

VLOZO: De resultaten van het onderzoek 'Kwaliteit van leven voor de bewoners in woonzorgcentra'

20/12/17

Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO), de werkgeversfederatie van de onafhankelijke, private ouderenzorg is blij met het onafhankelijk onderzoek dat voor de eerste keer op grote schaal peilt naar de kwaliteit bij  de gebruikers van de woonzorgcentra en wil graag een genuanceerde communicatie overbrengen over de resultaten van het onderzoek ‘Kwaliteit van leven voor de bewoners in woonzorgcentra.’

Zorgen voor kwaliteit van leven staat hoog in het vaandel, maar het is moeilijk om kwaliteit van leven in cijfers te brengen en deze cijfers moeten dus goed geduid worden. Bij deze resultaten is het ook belangrijk in acht te nemen dat bewoners met cognitieve problemen buiten beeld blijven. Gedurende die 3 jaar zijn het ook niet dezelfde bewoners die bevraagd werden. Het is dus geen longitudinaal onderzoek, maar cross – sectioneel onderzoek. Er werd ook niet gevraagd naar de waarde die een bewoner hecht aan een bepaald thema. Wat wil zeggen dat lage cijfers daarom niet per se negatief hoeven te zijn. We moeten kijken naar het individu en wat voor de éne bewoner belangrijk is, is dat daarom niet voor de andere.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat Vlaanderen goed bezig is op vlak van privacy, veiligheid en respect. "De kwaliteit in de Vlaamse woonzorgcentra is goed." Evenmin is er een verschil tussen de openbare , de non-for profit voorzieningen ( VZW’s ) en de commerciële of profit organisaties. Deze scoren even hoog. Er is wel ruimte voor verbetering op vlak van de persoonlijke omgang tussen bewoner en medewerker, en tussen bewoners onderling plus zinvolle tijdsbesteding. We moeten dus streven naar kleine geluksmomenten van grote waarde voor onze bewoners of hoe Prof. Dr. Kris Vanhaecht het mooi heeft verwoord en verwezen heeft naar warme ‘mango momenten’ voor elke resident. We moeten aandacht geven aan het psychisch welzijn van onze bewoners. Onze medewerkers willen hiervoor zeker werken met hart en ziel en altijd bewust met alles bezig zijn, maar zoals reeds vermeld, werken met de handen op de rug, kan ook voor extra werkdruk zorgen.

Ook Els Goetghebeur van het kennisplatform voor statistiek van de Gentse unief, die meewerkte aan de studie, vindt dat pure zorg soms te vaak de bovenhand krijgt. "Het personeel heeft vaak de tijd niet om oog te hebben voor het sociale gebeuren", zegt Goetghebeur. "Bewoners zijn vaak wel erg tevreden over hun verzorging, maar minder over die sociale dimensie. Wie minder zorg nodig heeft, blijft dus meer op zijn honger zitten."

Hiervoor hebben we een correcte en gelijke financiering nodig voor alle WZC. Vandaag bestaan er grote verschillen naargelang voorzieningen langer bestaan of naargelang uitbatingsvorm. Deze verschillen moeten worden weggewerkt en de RVT norm moet de basis worden voor iedereen. VLOZO wil met plezier de interesses van de residenten zelf binnen halen en de weg afleggen naar warme, authentieke zorg die zorgt voor welbevinden, maar daarvoor zijn er meer RVT erkenningen nodig en een correcte financiering. VLOZO is tevreden dat er ook voor mensen met cognitieve problemen andere onderzoeken lopen.

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief