U bent hier

VLOZO: Dagprijsreglementering optimaliseren

08/12/17

Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO), de werkgeversfederatie van de onafhankelijke, private ouderenzorg kan zich zeker vinden in een vaste dagprijs voor de bewoners, maar hierbij dient er dan wel rekening gehouden te worden met enkele voorwaarden.

-             Overheid moet een betrouwbare partner zijn met stabiele financiering op voorzieningsniveau (wegwerken besparingen derde luik en animatie) 

Kwaliteit van leven moet voorop staan en niet enkel kwaliteit van zorg. Lichamelijke gezondheid hangt samen met psychische gezondheid. Iemand die gelukkig in het leven staat zal ook minder zorg nodig hebben. We dienen dus rekening te houden met het welbevinden van de bewoners en hier dient ook voldoende geld voor vrijgemaakt te worden. Ouderen anno 2017 hebben nu meer en meer nood aan zorg op maat en op de bewoner afgestemde animatie, in overleg met de familie. Hierbij denkt VLOZO aan: mogelijkheid tot zwemmen, fitness, tuinieren, koken, films bekijken, kranten lezen… Kwaliteit van leven door zinvolle activiteiten, daar willen bewoners een beter  antwoord op. ‘Mens sana in corpore sano’. Het psychisch welbevinden van ouderen verdient dan ook extra aandacht.

-             Het zijn snel veranderende tijden met wisselende wetgevingen en wisselende maatschappelijke condities. Het is dus van groot belang dat bij nieuwe regelgeving de financiële impact op voorzieningsniveau herbekeken kan worden en er dus eventueel een aanpassing doorgevoerd kan worden aan de dagprijs.

-             Misbruiken worden aangepakt in overleg met de sector en middelen worden terug gebruikt voor het budget van de woonzorgcentra. Transparantie is hier dus zeker in orde, maar dan ook met volledig inzicht hoeveel euro de steden en gemeenten opleggen in hun eigen woonzorgcentra.

-            Er moet een vrije prijszetting zijn voor elke opname van een nieuwe bewoner (geen prijsdossier - marktconforme zelfregulerende prijszetting)

-             Indexering kan blijven

VLOZO gaat ervan uit dat er een gemeenschappelijk doel is: op korte termijn tot een kwaliteitsvolle aangepaste zorg komen. Kwaliteit gaat ook niet enkel om feitelijke zaken, bijvoorbeeld dat je daglicht moet hebben, maar je hebt ook de beleving. Hoe ervaren ouderen het? Zijn ze tevreden in een woonzorgcentrum of niet? Dat is ook een heel belangrijke vraag. VLOZO concludeert dus dat de analyse op geregelde tijdstippen dient herzien te worden.

Bron: VLOZO - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief