U bent hier

Vlaanderen zet in op geestelijke gezondheid van hoogbegaafde jongeren

28/02/17

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, heeft onlangs een actieplan voor geestelijke gezondheid gelanceerd. In dat nieuwe plan wordt o.a. ingezet op de preventie en vroegdetectie van psychische problemen. Hierbij gaat ook aandacht naar hoogbegaafde kinderen en jongeren.

Vroegtijdig ingrijpen

75% van alle psychische problemen ontstaat voor het 25ste levensjaar en ongeveer de helft van de psychische stoornissen bij volwassenen is ontstaan voor de leeftijd van 14 jaar. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, voorziet dan ook een bijkomende financiering voor de realisatie van een programma vroegdetectie en -interventie bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen die de eerste signalen vertonen van een mogelijke psychische problematiek. 

Hoogbegaafde kinderen
In het nieuwe plan Geestelijke Gezondheid is er aandacht voor een aantal doelgroepen die vandaag door de mazen van het net dreigen te glippen, zoals personen met hoogbegaafdheid. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “We kiezen resoluut voor een includerende geestelijke gezondheidszorg zonder uitsluiting van mensen met bepaalde kenmerken of psychische problemen. We zullen vanuit Vlaanderen extra inzetten op kinderen en jongeren die hoogbegaafd zijn en geconfronteerd worden met psychische problemen.” 

Een recente bevraging vanuit Exentra, een expertisecentrum rond hoogbegaafdheid, van 242 ouders van hoogbegaafde kinderen geeft aan dat 43% van deze kinderen en jongeren psychologische en psychiatrische klachten ervaart. Toch wordt dit vaak niet (h)erkend omwille van het positieve stigma. Daarnaast is de aanpak vanuit de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg vaak niet op maat van deze doelgroep die nood heeft aan een specifieke aanpak en methodisch kader. Voor de volgende twee jaar wordt jaarlijks 100.000 € uitgetrokken om enerzijds een kader rond vroegdetectie en -interventie en behandeling van deze doelgroep uit te werken en anderzijds deze kaders over te dragen naar alle relevante binnen de GGZ, onderwijs, CLB, … Er is ook een wetenschappelijk onderzoek aan dit project verbonden.

Het Plan Geestelijke Gezondheid vindt u hier: http://www.jovandeurzen.be/sites/jvandeurzen/files/Vlaams_Actieplan_GG_0.PDF.

Bron: Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief