U bent hier

Vlaamse ziekenhuizen informeren patiënten steeds beter over kost ziekenhuisopname

De studiedienst van Christelijke Mutualiteit publiceert de resultaten van haar onderzoek naar de beschikbaarheid van financiële informatie op de websites van de Belgische ziekenhuizen. In vergelijking met vijf jaar geleden is er – vooral in Vlaanderen - flinke vooruitgang geboekt. De Vlaamse ziekenhuizen werkten de afgelopen jaren systematisch aan het helder informeren van patiënten, onder meer over de kostprijs van hun opname en behandeling. Samen met artsen en ziekenfondsen bekijkt de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro hoe daar in de komende jaren nog verdere stappen kunnen worden gezet.

96% van de Vlaamse ziekenhuizen geven op hun website toelichting bij de patiëntenfactuur, en 94% geeft uitleg bij de kamer- en honorariumsupplementen. Alle Vlaamse ziekenhuizen sommen de patiëntenrechten op en geven uitleg over de ombudsdienst, 80% publiceren de opnameverklaring. Bijna twee derde van de ziekenhuizen in Vlaanderen (63%) biedt op zijn website een simulator aan waarmee een kostenraming kan worden gemaakt van courante ingrepen.

Al in 2014 gaf Zorgnet-Icuro een publicatie uit waarin goede praktijkvoorbeelden aangereikt werden om hierrond actief aan de slag te gaan. Heldere communicatie met de patiënt is immers belangrijk. En dat geldt niet alleen voor het medische luik. Ook duidelijke informatie over het financiële plaatje hoort een onderdeel te zijn van een goede patiëntenvoorlichting. Vooraf goed geïnformeerde patiënten zijn achteraf immers ook meestal tevreden patiënten. En daar vaart iedereen wel bij.

Gedelegeerd bestuurder Margot Cloet: “We zijn zeer blij dat de Vlaamse ziekenhuizen investeren in goede communicatie. Het is een belangrijk patiëntenrecht. Patiënten zijn op het moment van een ziekenhuisopname kwetsbaar, en het is niet altijd evident dat er openlijk over tarieven en prijzen wordt gepraat. De patiënt durft, ondanks de toegenomen mondigheid, meestal nog niet zelf aan de arts te vragen hoeveel een behandeling of ingreep zal kosten. Daarom moeten we zelf het initiatief nemen om de patiënt de informatie te bezorgen waarop hij recht heeft”. Naast informatie via de ziekenhuiswebsite, blijft ook mondelinge informatie heel belangrijk, zeker voor kwetsbare groepen als ouderen, laaggeletterden, anderstaligen… Opnamediensten en artsen dragen hierin een  gedeelde verantwoordelijkheid.

Ondertussen lopen er besprekingen tussen artsen, ziekenfondsen, ziekenhuizen en de federale overheid om het aanbieden van kostenramingen te standaardiseren volgens een bepaald stramien. Recent keurde de federale regering ook een nieuwe financiering goed voor de zogenaamde laagvariabele zorg.  Ziekenhuizen zullen in de toekomst hiervoor eenzelfde bedrag ontvangen, wat de transparantie in de patiëntenfactuur zal doen toenemen.

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief