U bent hier

Vlaamse woonzorgcentra werken verder aan informatisering

21/06/16

Agentschap Zorg en Gezondheid organiseert vandaag in samenwerking met de koepels voor de ouderenzorg (het eWZC-consortium) de communicatiedag van het eWZC-programma. Het eWZC-programma is een initiatief waarbij koepels, softwareleveranciers en overheid samenwerken voor een verdere informatisering van de Vlaamse woonzorgcentra.

Deze communicatiedag vindt plaats naar aanleiding van de oplevering van de pilootprojecten van het eWZC-programma. Vandaag konden concrete realisaties door de verschillende projecten getoond worden. 

De vijf gepresenteerde projecten hadden als doelstelling om de informatiedoorstroming en samenwerking binnen een woonzorgcentrum en tussen verschillende voorzieningen en zorgverstrekkers te verbeteren. In de projecten werd ook onderzocht hoe de ICT het kwaliteitsbeleid in een voorziening kan versterken en werd uitgetest hoe de inschaling en zorgplanning van bewoners kan gebeuren met de zogenaamde BelRAI.   

De projecten waren een samenwerking tussen telkens drie woonzorgcentra enerzijds en softwareleveranciers anderzijds.

Een aantal technische realisaties van de projecten:

  • De twee belangrijkste IT pakketten voor elektronisch bewonersdossier (EBD)  zijn compatibel gemaakt met het Vitalink-gegevensuitwisselingsplatform waardoor de zorgverleners in woonzorgcentra medicatiegegevens van hun bewoners kunnen delen met andere zorgverleners zoals artsen en apothekers.
  • Zorgactoren kunnen op een gebruiksvriendelijke manier BelRAI inschalingen (inschalingen van de zorgbehoevendheid van een bewoner) opstellen en delen met andere zorgactoren binnen én buiten het woonzorgcentrum.
  • Het woonzorgcentrum kan aan de hand van korte berichten de huisarts op de hoogte houden van de meest vitale parameters (bloeddruk, glycemie,…) op kritieke momenten. Over het verdere gebruik van deze functionaliteit kunnen verdere afspraken met de huisartsen worden gemaakt.
  • Het woonzorgcentrum kan zo d.m.v. een transfertdocument op een gestructureerde wijze zorggegevens uitwisselen met het ziekenhuis. Dat gebeurt via de eHealthBox. 
  • Gegevens uit het kwaliteitsbeleid kunnen vanuit de elektronische bewonerdossiers naar het kwaliteitsopvolgsysteem doorstromen.

Naast technische realisaties hebben de projecten alvast de sector en de softwareleveranciers bewust gemaakt van het belang van informatisering en de daarbij horende informatieveiligheid. Voor de woonzorgcentra is een voorbeeld uitgewerkt voor een veiligheidsbeleid en –plan. Ook voor de leveranciers werd een raamwerk opgesteld met regels rond informatieveiligheid.

De pilootprojecten vormden, samen met uitgebreide bevragingen van de sector en stakeholders, ook de basis voor een actieplan met de beleidsprioriteiten voor de komende jaren: het invoeren van BelRAI als inschalings- en zorgplanningsinstrument, de informatie-uitwisseling over medicatie, communicatie tussen voorzieningen, informatieveiligheid en administratieve vereenvoudiging.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De informatisering binnen woonzorgcentra geniet geruime belangstelling. Dit thema zal de komende jaren aan belang winnen. Door in te zetten op interne en externe gegevensdeling kunnen zowel werkingsprocessen als de gegevensdeling tussen diverse zorg- en ondersteuningsactoren verder geoptimaliseerd worden”.

Bron: Vlaams ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief