U bent hier

UZ Brussel en VUB lanceren brede dialoog over de gezondheidszorg in de toekomst

18/09/17

Terwijl velen het eens zijn met de diagnostiek van onze gezondheidszorg, blijft veel bij het oude. Er verandert heel veel, maar weinig aan de fundamenten. En wat verandert, verandert (te) traag. Waar willen we met onze gezondheidszorg eigenlijk naartoe? Op 18 september geven het UZ Brussel en de VUB met ZORG2030 het startschot van een brede dialoog met de samenleving over de gezondheidszorg in 2030. Zij doen dit naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van het universitair ziekenhuis en van de 40 jaar aanwezigheid van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie op de campus Jette.

Wie ideeën heeft, kan die publiceren op het online dialoogplatform www.zorg2030.be. Het doel is om eveneens experts uit andere disciplines dan de zorg aan te sporen mee te denken: de ideeën en suggesties zijn ook welkom van ICT-ers, architecten, specialisten in facility management, onderwijs, administratie, (wetenschappelijk) onderzoek, ... Maar de dialoog wil meer zijn dan een loutere gedachtewisseling onder experts. Het initiatief wil ook patiënten - zij om wie het tenslotte allemaal draait of zou moeten draaien – aansporen om deel te nemen. Kortom, iedereen die van kortbij of van ver betrokken is bij de gezondheidszorg wordt uitgenodigd om mee te denken en te dialogeren.

In november vinden ook dialoogdagen plaats. Op 18 november dialogeren Nederlandstalige en Franstalige patiënten over de zorg in 2030. Daarnaast zijn er ook dialoogmomenten voorzien bij patiënten thuis. Zorgverstrekkers en andere betrokkenen komen op 24 ('s avonds) en 25 november (voormiddag) samen voor deze dialoog. Wie wil deelnemen, kan zich inschrijven via www.zorg2030.be.

De ganse denk- en dialoogoefening zal in de lente van 2018 uitmonden in een visiedocument dat de ideale kenmerken schetst van de gezondheidszorg van morgen, mét de focus op het respect voor en de steun aan de mens in nood. Het kan een duidelijk kader zijn dat zinvol is voor iedereen werkzaam in en betrokken bij de Belgische gezondheidszorg.

ZORG2030 wordt ondersteund door o.m. de Federale Neutrale Vereniging van Verpleegkundigen, VOKA Health Community, Zorgnet-ICURO, Kanaal Z, ZOPP Brussel (ZelfhulpOndersteuning en PatiëntenParticipatie - regionale antenne Brussel), en andere partners.

Volg ZORG2030 op Twitter via @ZORG_2030_SOINS en #zorg2030.

Waarom ZORG2030?

Het is een opmerkelijk fenomeen. Doorlopend wordt door uiteenlopende bronnen de diagnose gesteld en soms ook de therapie gedefinieerd, maar toch blijft veel in onze gezondheidszorg bij het oude. Natuurlijk verandert er ook veel, maar de fundamenten lijken wel gebetonneerd. Eigenbelang, terreinbewaking, financiële beperkingen en politieke haalbaarheid zijn niet vreemd aan die vaststelling. Vandaar het idee om expertise-overschrijdend na te denken. En gebaseerd op het delen van de kennis en ervaring van allen. Niet enkel van de zorgverstrekkers en zorgorganisaties zelf dus, maar – uiteraard – ook van patiënten en hun omgeving, en daarnaast van de talrijke andere betrokkenen, zoals ICT-ers, architecten, economen, (wetenschappelijke) onderzoekers, specialisten in financiën, architectuur, administratie, management, facility management, onderwijs, … Als we al die kennis en ervaring zouden bundelen, welk beeld krijgen we dan van de zorg in 2030?

Welk beeld krijgen we als we eens echt tabula rasa zouden maken en in het midden van een wit blad een figuurtje tekenen dat de patiënt voorstelt? En dan zouden beginnen bouwen? Als we de Belgische gezondheidszorg eens zouden herformatteren? Als we eens een totale reboot zouden doen?

Het eindresultaat? Een visie over hoe de zorg er in 2030 idealiter uitziet. En dus een uitdagend kader voor allen.

Waarom UZ Brussel en de VUB?

In 2017 bestaat het UZ Brussel 40 jaar en is de faculteit geneeskunde en farmacie van de VUB op de Brussels Health Campus in Jette 40 jaar aanwezig. Dat is de aanleiding. Maar UZ Brussel en VUB willen vooruit kijken. Heel eigen aan hun eigenzinnig karakter en wars van mentale zelfopgelegde beperkingen met maar één doel voor ogen: de zorg aan de patiënt. Op meerdere maatschappelijke terreinen, zoals bij het begin en het einde van het leven, spelen zij traditioneel een voortrekkersrol. Niet toevallig zijn ze pioniers inzake fertiliteitsonderzoek en inzake het recht op zelfbeschikking. Maar die humanistische inslag zit ook in de dagelijkse omgang binnen beide organisaties. Die is minder hiërarchisch en autoritair dan in vele andere organisaties. Luisteren is er ook een kenmerk van, en twijfelen en bevragen ook, zowel over de samenleving als over zichzelf. 

Nadenken over de zorg in 2030 met de ganse samenleving is dan ook niet meer dan logisch voor het UZ Brussel en de VUB. Het past helemaal in hun filosofie.

Bron: UZ Brussel - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief