U bent hier

Tot eind 2017 tariefzekerheid bij arts

28/03/17

Ziekenfondsen en artsenorganisaties hebben gisteravond een akkoord afgesloten over de tarieven in 2017. Alvast tot eind dit jaar krijgen patiënten daardoor zekerheid over wat ze zullen betalen bij hun arts – op voorwaarde dat die geconventioneerd is en dus de afgesproken tarieven naleeft. ‘Het akkoord geeft ons de ruimte om de komende maanden te werken aan enkele broodnodige hervormingen’, zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp.

Het bestaande akkoord tussen ziekenfondsen en artsenorganisaties liep voor de periode 2016-2017, maar stond op de helling nadat verschillende artsenorganisaties een procedure waren opgestart om het akkoord te ontbinden. Ze deden dat uit onvrede met de besparingen die de regering hen oplegde. ‘Ook de mutualiteiten hebben zich van in het begin tegen de bijkomende besparingen gekant’, zegt Luc Van Gorp. ‘De eenzijdig opgelegde maatregel van de regering heeft de onderhandelingen tussen artsen en ziekenfondsen serieus bemoeilijkt en heeft voor vertraging gezorgd in het al lopende overleg over de nodige hervormingen.’

Alle betrokken partijen voerden de voorbije weken intens overleg. Dat heeft nu tot een nieuw akkoord geleid. Er zijn onder meer afspraken gemaakt voor een snellere uitvoering van de in de akkoorden opgenomen nomenclatuurmaatregelen. En er is verduidelijking gekomen van de wettelijke bepalingen rond de opzegging of ontbinding van akkoorden.

De geconventioneerde artsen verbinden zich ertoe om tot eind dit jaar de afgesproken tarieven te respecteren. ‘Voor de patiënt is dit een uitstekende zaak’, zegt Luc Van Gorp. ‘Zonder akkoord konden alle artsen hun tarieven vrij bepalen. Uiteraard zijn wij tevreden dat de artsenorganisaties zich bereid toonden om afspraken te maken.’

De komende maanden zullen ziekenfondsen en artsenorganisaties werk maken van een verdere hervorming van het overlegmodel. Luc Van Gorp: ‘Het gaat onder meer over een herziening van de nomenclatuur, de problematiek van de ereloonsupplementen, de hervorming van het systeem van de accreditering, huisartsenwachtposten en eHealth. Het is in het belang van de patiënt dat we daarover op een constructieve manier tot overeenkomsten kunnen komen.’

Bron: CM - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief