U bent hier

Persoonsvolgend budget gaat van start op 1 januari

13/12/16

30.000 volwassenen met een handicap kunnen vanaf 1 januari 2017 zelf kiezen hoe en waar ze hun ondersteuning organiseren. Ze krijgen daarvoor een persoonsvolgend budget. Wie beperkte ondersteuning nodig heeft, kan terecht bij de rechtstreeks toegankelijke hulp. Iedereen die  vandaag al ondersteuning en zorg krijgt via een voorziening of via het persoonlijke assistentiebudget, wordt continuïteit gegarandeerd en kan uit meer ondersteuningsmogelijkheden kiezen.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De start is genomen voor deze ongeziene hervorming waar met alle stakeholders intensief naartoe is gewerkt. Een taskforce zal het welslagen van die start begeleiden en historisch gegroeide ongelijkheden uit het oude systeem wegwerken om meer mensen meer kansen te bieden.”

Onder meer de 238 voorzieningen voor zorg en ondersteuning van personen met een handicap zijn bij deze omslagbeweging betrokken: zij worden geappelleerd op hun sociaal ondernemerschap en krijgen de nodige bewegingsruimte om kwaliteitsvolle ondersteuning op maat te realiseren. Dit belangrijke moment gaat bovendien hand in hand met de grootste budgettaire uitbreiding die de sector ooit gekend heeft: 117,5 miljoen euro extra in 2017. Wie vandaag nog op ondersteuning wacht, krijgt dus ook meer perspectief.

Wat kan met een persoonsvolgend budget?

Je kunt er op uiteenlopende wijzen je zorg en ondersteuning mee organiseren. Het kan flexibel in cash of voucher worden ingezet en ook die keuze kan je makkelijk aanpassen. Je kan er zowel bij vergunde als bij niet-vergunde zorgaanbieders mee terecht. Zo zijn er ruime mogelijkheden voor inzet van je budget bij bv. ouderen- of gezinszorg, particuliere ouderinitiatieven, vernieuwende initiatieven voor Groene Zorg én zijn er diverse mogelijkheden tot het afsluiten van individuele overeenkomsten voor één-op-één ondersteuning. Als gebruiker werk je altijd met contracten, zodat de ondersteuning gegarandeerd is. Daarnaast is een deel van het budget vrij besteedbaar. Elke gebruiker die een cashbudget vraagt, krijgt ruim 11% extra middelen – bovenop de middelen voor zorg en ondersteuning – om het budget adequaat te kunnen beheren.

Om definitief te kunnen starten met de persoonsvolgende financiering, werd voor de nieuwe gebruikers een nieuw inschalingssysteem en een nieuw prioriteringssysteem voor de intensievere ondersteuning van volwassen personen met een beperking gestart. Dat is reeds operationeel, en garandeert een persoonsvolgend budget op maat.

En de zorgaanbieders?

Vergunde zorgaanbieders (voorzieningen) krijgen een grote bewegingsruimte om flexibel ondersteuning op maat te kunnen bieden. Bovenop elk budget dat bij hen wordt ingezet krijgen ze voor ruim 25% bijkomende middelen om hun werking en dienstverlening efficiënt en klantvriendelijk te organiseren. Dit ruime en soepele kader biedt elke voorziening de ruimte om met de beschikbare middelen kwaliteitsvolle ondersteuning op maat te realiseren.

Doelstellingen realiseren: continuïteit en mobiliteit gebruikers, rechtszekerheid en correctere financiering voorzieningen

De doelstelling om de persoonsvolgende financiering eindelijk als een volwaardig systeem in te voeren wordt gerealiseerd. Het omzetten van de huidige ondersteuning naar een persoonsvolgend budget (voor wie zwaardere ondersteuning nodig heeft) of naar de rechtstreeks toegankelijke hulp (voor wie beperkte ondersteuning nodig heeft) is rond. Alle volwassen gebruikers van zorg in natura ontvangen hierover bij het begin van het jaar 2017 een brief van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Zij zijn verzekerd van continuïteit en kunnen gewoon de bestaande ondersteuning verder gebruiken. Minister Vandeurzen kondigde al aan dat voor de gebruikers die nu reeds 5 dagen op 7 zeer intense vormen van woonondersteuning gebruiken hun ondersteuning gewaarborgd zullen zien naar 7 dagen op 7. De regelgeving zal hiervoor worden aangepast.

Alle gebruikers zullen kunnen beslissen om de toegekende middelen zelf gevarieerd in te zetten. Zij kunnen een nieuwe inschaling van hun zorgbehoefte vragen om zo hun budget meer op maat te laten aanpassen. De toekenning van dit nieuwe budget zal binnen een redelijke termijn gebeuren.

Bij de start is afgesproken dat wie al ondersteuning had niet de hele inschalingsprocedure moet volgen, maar zijn geschat budget krijgt binnen het huidige budget van de voorziening. Dit maakt dat de gebruikers hun huidige zorg en ondersteuning kunnen continueren. De regelgeving om dit mogelijk te maken werd vandaag goedgekeurd door de Vlaamse regering en voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Uit de controle op de inschalingsoefening waarbij we zorg en ondersteuning van de huidige gebruikers trachtten om te zetten naar het nieuwe persoonsvolgende systeem,  bleken er soms grote, moeilijk te duiden verschillen tussen de voorzieningen. Die maken het gebruik van die oefening om een correctere financiering van voorzieningen te bewerkstelligen niet aangewezen. Daarom zal de ambitie om een meer correcte financiering op niveau van de voorzieningen te realiseren op een andere manier worden aangepakt, los van een directe impact op de aan de gebruikers toegekende budgetten. Deze herverdeling moet worden uitgevoerd binnen de afgesproken termijn (2018-2020). De bedoeling is om dit te realiseren zonder aan het uitbreidingsbeleid te raken. De concrete modaliteiten van deze operatie zullen afgesproken worden met de taskforce die de invoering van de persoonsvolgende financiering voorbereidt.

Meer zorggarantie voor personen met een handicap

Vanaf 2017 voorzien we 65.721.600 euro extra voor de uitbreiding van het aanbod zorg en ondersteuning. Hiervan voorzien we 2.400.000 euro voor hulpmiddelen.  Daarnaast maken we 10.971.600 euro extra vrij voor rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning. Voor de niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning voor minderjarigen komt er 7.852.500 euro. Die zullen ingezet worden onder vorm van persoonlijke assistentiebudgetten. De groep van 23 jaar en ouder wordt meegenomen in de omzetting naar een  persoonsvolgend budget, waardoor er ook meer instroommogelijkheden voor kinderen en jongeren ontstaan. Voor de meerderjarigen wordt van dit budget 44.497.500 euro voorzien.

Bron: Vlaams ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief