U bent hier

Patiëntengegevens te grabbel gooien is onaanvaardbaar

06/10/17

De BVAS veroordeelt scherp de praktijken van QuintilesIMS. Deze Amerikaanse multinational sluit contracten af met ziekenhuizen om medische gegevens aan ‘derden’ - lees de farma-industrie - te verkopen. Er zijn geen garanties voor de privacy van de patiënten. De BVAS raadt artsen en de medische raden in de ziekenhuizen daarom aan om de ziekenhuisdirecties te overtuigen niet met QuintilesIMS in zee te gaan.

QuintilesIMS beroept zich op een zogenaamd positief advies van de privacycommissie. Maar in de contracten die het de ziekenhuizen voorlegt, wordt een loopje genomen met dat advies. Zo heeft het Amerikaanse bedrijf de privacycommissie overtuigd dat de codering van de patiëntengegevens door een ‘trusted third party’ (TTP), meer bepaald de onderneming Custodix, verzekerd zou worden. Maar de contracten met de ziekenhuizen vermelden helemaal niet dat er een TTP ingeschakeld wordt. Het bedrijf zegt de ingezamelde gegevens na codering ter beschikking te stellen van ‘derden’, zonder verdere specificatie. Dat is allesbehalve transparant.

Volgens de BVAS gebruikt het Amerikaanse bedrijf een coderingssysteem dat de gegevens slechts gedeeltelijk anonimiseert. Sommige gegevens worden zelfs helemaal niet anoniem gemaakt. Er hoeft geen tekening bij op die manier het beroepsgeheim flagrant geschonden wordt. De gegevens die de ziekenhuizen overmaken dienen veeleer voor commerciële doeleinden dan voor wetenschappelijke of statistische doeleinden. Uit niets blijkt dat ze nuttig zijn voor patiëntenzorg. De werkwijze van QuintilesIMS voelt verkeerd aan. Het is duidelijk dat de privacy van de patiënten in het gedrang komt. Medische gegevens te grabbel gooien aan de farmaceutische industrie is onaanvaardbaar.

De BVAS vermoedt heeft dat QuintilesIMS zich blootstelt aan strafrechtelijke vervolging. Maar omdat de BVAS niet rechtstreeks betrokken is, kan ze zelf geen procedure inspannen. Patiënten en/of artsen van wie het Amerikaanse bedrijf gegevens inzamelt, zijn wél rechtstreeks betrokken partij en kunnen naar de strafrechter stappen. Samen met de medische raden van de ziekenhuizen zal de BVAS de verdere ontwikkelingen in dit onfrisse dossier nauwlettend opvolgen.

Ondertussen roept de BVAS de artsen en medische raden op om niet op het voorstel van QuintilesIMS in te gaan.

Bron: BVAS - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief