U bent hier

Oproep voor herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg

01/07/16

Het Fonds Julie Renson, het Koningin Fabiolafonds en de Koning Boudewijnstichting hebben zich ten doel gesteld het herstel te bevorderen van personen met een psychische kwetsbaarheid. De Fondsen en de Stichting willen investeren in een geestelijke gezondheidszorg die op herstel is gericht.

Het is in dat kader dat de drie partners de oproep lanceren die een structurele versterking beoogt van organisaties die vanuit een herstelgerichte visie werken. Dat gebeurt met een begeleiding op maat gedurende een periode van maximum drie jaar.

Bij de oproep – die in 2017 wordt hernomen – zullen twee tot drie organisaties worden ondersteund. Die steun is een combinatie van directe een financiering van €50.000 en externe consultancy die de maatschappelijke impact van de organisaties wil bestendigen en doen groeien.

Voor wie en hoe?

Elke organisatie die actief is in de geestelijke gezondheidszorg en/of die de gebruikers en hun omgeving begeleidt, kan zich kandidaat stellen. De organisaties bevinden zich in een fase van groei of hebben al een zekere maturiteit. Volgende selectiecriteria worden gebruikt:

1. De organisatie richt zich op de noden van de gebruikers, het herstel en het opzetten van een geestelijke gezondheidszorg in de directe leefomgeving van de gebruikers.
2. De leiding van de organisatie (directie en raad van bestuur) geeft blijk van capaciteiten op het vlak van leadership (het kandidaatsdossier moet aantonen dat zowel de directie als de raad van bestuur bereid zijn tijd en middelen vrij te maken om de vastgelegde ontwikkelingsdoelen te halen).
3. De organisatie beoogt een versterking op het vlak van governance en/of strategie en/of financieel beheer en/of impactmeting.
4. Het ontwikkelingsscenario van de organisatie is transparant en realistisch (het kandidaatsdossier biedt een duidelijk en gedocumenteerd antwoord op de vragen ‘waarom?’, ‘wat?’ en ‘hoe?’, en de interne moeilijkheden worden op transparante wijze onder woorden gebracht).
5. De ontwikkeling die de organisatie voorstaat zal geen negatieve impact hebben op de kwaliteit van de zorg voor de gebruikers en hun omgeving.
6. De organisatie kan door haar verdere ontwikkeling bijdragen tot een systemische vernieuwing in de geestelijke gezondheidszorg (dat betekent onder meer: een transversale benadering, verbinding zoeken met andere initiatieven, monitoring en impactmeting, leergerichtheid, duurzaamheidswaarden…)
7. De organisatie engageert zich tot het meten van de vooropgestelde ontwikkelingsdoelen (het kandidaatsdossier omvat al een voorstel van aanpak om de beoogde organisatorische versterking te kunnen meten, zowel kwantitatief als kwalitatief).

De Koning Boudewijnstichting maakte een video om uit te leggen hoe een organisatie haar kandidatuur kan indienen.

Bron: Zorgnet-Icuro / Eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief