U bent hier

Nieuwe media helpen mensen stoppen met roken

16/04/18

Onze manier van communiceren kende een revolutie door smartphones en nieuwe mobiele technologie. Tabakstop, de rookstoplijn van Stichting tegen Kanker, heeft deze evolutie steeds aandachtig opgevolgd en blijft haar diensten aanpassen om zo de hele Belgische bevolking ten dienste te zijn. De cijfers uit het jaarverslag 2017 van Tabakstop tonen aan dat de website, de Facebookpagina en de Tabakstop App een opvallende groei kennen. In Vlaanderen is de groei nog net iets groter dan in Wallonië.

Tabakstop is de rookstophulpdienst van Stichting tegen Kanker. Via het gratis nummer 0800 111 00 kan iedereen die wil stoppen een team professionele tabakologen bereiken. Dit team beantwoordt alle vragen over stoppen met roken en biedt ook telefonische coachings aan voor iedereen die wil stoppen. In 2017 had Tabakstop 18.303 contacten in het kader van haar klassieke dienstverlening (permanentie, telefonische coaching, vragen per e-mail). Dat is een lichte stijging tegenover 2016 (18.235).

Een meerderheid Nederlandstaligen doet een beroep op de diensten aangeboden via de nieuwe technologieën (54% contacten in het NL tegenover 46% contacten in het FR), terwijl een meerderheid Franstaligen naar de traditionele rookstoplijn belt (59% contacten in het FR tegenover 41% contacten in het NL).

Tabakstop surft mee op de golf van nieuwe technologie

In 2017 was er een heel opvallende stijging van de contacten via diensten op basis van moderne technologieën (website, Facebook, app). 322.594 unieke bezoekers surften naar www.tabakstop.be en www.tabacstop.be. Dat is 15% meer dan in 2016. Gemiddeld 53,5% deed dat via een smartphone (4,7% meer dan in 2016), 38% via desktop en 8,5% via tablet. Op de site vinden surfers bergen info over stoppen met roken en deze wordt regelmatig aangevuld met nieuwe info.

Een online community die elkaar helpt stoppen

De Facebook pagina’s van Tabakstop kenden heel wat succes in 2017, met 6.107 nieuwe volgers (+226%). Eind 2017 verzamelden de Nederlands- en Franstalige pagina’s in totaal 10.470 volgers tegenover 4.631 eind 2016. Het doel van deze pagina’s is het samenbrengen van een community van rokers en ex-rokers, zodat ze elkaar kunnen aansporen en steunen. Tabakologen delen er ook wetenschappelijk onderbouwde informatie en verzorgen het dagelijkse beheer van de pagina. Ze beantwoordden er tevens 227 berichten via Facebook Messenger. Ook deze dienstverlening kent een groeiend succes.

Op de website www.tabakstop.be kunnen (ex-)rokers hun ervaringen rond stoppen met roken delen in een getuigenissenrubriek (tekst en video). Van de in totaal 470 getuigenissen werden er 120 gepubliceerd in 2017. In 2018 hoopt Tabakstop om nog meer getuigenissen te verzamelen. Dit alles natuurlijk om rokers te overtuigen, maar ook om jongeren van de sigaret af te houden.

Een nieuwe gratis app in 2018

In 2017 kreeg de app “Tabak-stop” 6.400 nieuwe inschrijvingen, wat een mooie stijging is. Maar met het oog op de nieuwe normen wat betreft de veiligheid van online gegevens en op het grote potentieel van applicaties bij rookstophulp, zal Tabakstop dit jaar een nieuwe applicatie lanceren. Vandaag is ze in testfase, de lancering is voorzien voor september 2018. We houden u uiteraard op de hoogte!

Bijlage: wat vindt u in de infografieken?

I. Tabakstop: de geschiedenis van het project

II. Resultaten van de verschillende kanalen

III. Resultaten van de rookstoplijn

                         1. Aantal oproepen per inwoner

                         2. Spreiding volgens geslacht

                         3. Spreiding volgens leeftijd

                         4. Spreiding in functie van het geconsumeerde product

                         5. Aantal sigaretten per dag

                         6. Eerste poging of niet?

                         7. Hoe hebben ze van Tabakstop gehoord?

IV. Resultaten van de telefonische coaching

                         1. Aantal oproepen per inwoner

                         2. Spreiding volgens geslacht

                         3. Spreiding volgens leeftijd

                         4. Spreiding in functie van het geconsumeerde product

                         5. Aantal sigaretten per dag

                         6. Eerste poging of niet?

V. Mails

                         1. Spreiding volgens geslacht

                         2. Spreiding volgens leeftijd

                         3. Evolutie van het aantal contacten via e-mail

VI. De app Tabak-stop

                         1. Aantal inschrijvingen

                         2. Beroep van de gebruikers van de app

                         3. Opleiding van de gebruikers van de app

                         4. Spreiding volgens geslacht en leeftijd

VII. De website www.tabakstop.be

VIII. Trends jaar na jaar

                         1. Evolutie van de telefonische contacten

                         2. Evolutie van het aantal terugbetalingen van nicotinevervangers (NRT)

                         3. Evolutie van het aantal contacten via e-mail

                         4. Evolutie webbezoeken

                         5. Evolutie van de Nederlandstalige telefonische contacten

 

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief