U bent hier

Netwerken: verbintenis of verbondenheid?

13/11/17

Woorden als fusie, associatie en netwerk zijn het VBVK+ niet langer onbekend en behoren intussen tot het vaste vakjargon van de zorg. In het huidige Vlaams regeerakkoord wordt vandaag reeds de hervorming van structuren in de eerstelijnszorg beschreven. Termen zoals ‘Quadrupel Aim’ worden aangereikt en in de mond genomen door wetenschappelijke reflectiekamers. Er  zal immers niet alleen worden ingezet op het verbeteren van de zorg maar ook op de toegankelijkheid tot diezelfde zorg. Er dient meerwaarde te worden gerealiseerd aan het ondersteuningsaanbod en zorgmedewerkers zullen hun professionele activiteiten op een duurzame wijze moeten kunnen blijven uitoefenen. De beleidsnota van minister Vandeurzen, het kabinet van minister De Block samen met alle gerelateerde werk- en stuurgroepen zijn er, na de zesde staatshervorming, allemaal van overtuigd : ‘Het wordt anders’. Ook voor de operationeel leidinggevende in de zorg wordt het anders.

De hoofdverpleegkundige voelt de druk op zich toenemen. Hij/zij neemt vandaag niet alleen de verbindende rol op zich binnen zijn/haar afdeling maar moet (door toegenomen administratie, hogere activiteit en bijgevolg gestegen werkdruk) aanwezige stress of onduidelijkheid bij medewerkers blijven ombuigen naar een stimulerende werkomgeving. Deze persoon heeft vandaag samen met de eigen afdeling niet alleen meer een functie te vervullen binnen de instelling. Ook het verwachtingspatroon t.o.v. hem/haar neemt toe binnen een netwerk van meerdere zorginstellingen en/of ziekenhuizen. Tijdens het congres 'Netwerken: verbintenis of verbondenheid?' wil het VBVK+ het theoretisch kader aanscherpen en de verschillende vormen die een netwerk kan aannemen, duiden. Er zal o.a. worden getracht om te verklaren hoe en waarom er moet worden samengewerkt tussen verschillende zorginstellingen onderling. We willen proberen op interactieve wijze aan te tonen hoe creativiteit kan voorkomen dat operationeel leidinggevenden blijven hangen in een verlammende fase en stellen ons de vraag welke oplossing er kan zijn.

Tot slot drukt het bestuur VBVK+ de wens uit dat iedereen, na dit tweedaags bad van theorie en workshops, met de nodige handvaten en gewapend met praktische tips naar huis gaat. Het is immers de bedoeling dat u als leidinggevende verder de bakens zal kunnen blijven uitzetten voor uw medewerkers en zal kunnen blijven inzetten op tevredenheid. Tevredenheid voor de patiënt, voor alle collega’s maar ook … én vooral… voor uzelf. Bob Dylan neuzelde misschien de wijze woorden ‘Er is niets zo stabiel als verandering‘ maar Carl Gustav Jung verwoordde het als volgt : ‘Er is geen verandering van duisternis naar licht, van stilstand naar beweging, zonder emotie.’  Beste collega’s, vergeet echter niet : ‘Tevredenheid is eveneens een emotie’.

Bron: VBVK+ - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief