U bent hier

Mutualiteiten vrezen voor gevolgen van besparingsmaatregelen

18/10/16

Alle Belgische ziekenfondsen (Christelijke Mutualiteiten, Socialistische Mutualiteiten, Onafhankelijke Ziekenfondsen, Liberale Mutualiteiten, Neutrale Ziekenfondsen) hebben vandaag op de algemene raad van het Riziv het budget gezondheidszorg 2017 verworpen. Het door de regering voorgestelde budget bevat voor 902 miljoen euro besparingen. Dat betekent voor 2017 nog een reële groei van 0,5 procent. En dat terwijl de regering in 2014 een weliswaar sterk gereduceerde, maar stabiele jaarlijkse groeinorm van 1,5 procent beloofd had tot 2019.

Hoewel een groeinorm van 1,5 procent al een uitdaging op zich is (het Federaal Planbureau berekent de reële groei op 2,2 procent), heeft het Verzekeringscomité van het Riziv twee weken geleden toch een begrotingsvoorstel gedaan met 660 miljoen euro besparingen. Op die manier zou het budget binnen de wettelijke groeinorm blijven. Nu de regering nog verder wil gaan, komen allerlei evenwichten in gevaar.

De mutualiteiten verzetten zich fel tegen de onrechtvaardige verdeling van de inspanningen. Een derde van de totale besparing van drie miljard euro is ten laste van de sociale zekerheid, patiënten, zorgverstrekkers en uitkeringsgerechtigden. De sterkste schouders zouden de grootste lasten moeten dragen, niet omgekeerd.

Om de uitgaven in de gezondheidszorg beperkt te houden tot een groeinorm van 0,5 procent legt de regering lineaire maatregelen op. De mutualiteiten vrezen dat dergelijke besparingen de patiënten zullen raken, hetzij via supplementen en tariefstijgingen, hetzij via een mindere kwaliteit van zorg als gevolg van besparingen op personeel en omkadering.

Een zodanig beperkte groeinorm maakt het onmogelijk om nog te investeren in de gezondheidszorg van morgen of om een gezondheidspolitiek te voeren die vernieuwende antwoorden biedt op nieuwe noden van de bevolking.

Er is te weinig geld, we moeten besparen, dus doen we gewoon voort met minder geld. Tot daar de visie van de regering. Terwijl we het gezondheidszorgsysteem radicaal moeten omgooien. We moeten af van de historische budgetten en het denken vanuit silo’s. We moeten vertrekken vanuit de noden van de patiënt, zoals psychotherapie, chronische zorg, … We moeten samen vormgeven aan een ander gezondheidszorgsysteem.

Met de afkeuring van het budget met meer dan 900 miljoen euro besparingen, willen de mutualiteiten duidelijk waarschuwen voor een regering die de bevolking in de richting van een gezondheidszorg op twee snelheden duwt. Dat is niet meer of minder een sociale achteruitgang die ons land de voorbije tien jaar niet meer heeft meegemaakt.

Bron: Belgische ziekenfondsen - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief