U bent hier

Minister Vandeurzen regelt termijnen gesloten opvang minderjarigen

22/06/16

Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, herhaalt het belang van de evaluatie van de gesloten opvang voor minderjarigen. Begin deze maand reageerde de minister al op de berichtgeving over zijn plannen daaromtrent. Minister Vandeurzen benadrukt dat er geen bezwaar is om in het nieuwe decreet jeugdrecht de termijnen van de gesloten opvang te regelen.

Begin deze maand was de minister het niet eens met de interpretatie van zijn plannen in de berichtgeving. Hij nuanceerde door uit te leggen dat jongeren niet per sé een maand in de jeugdinstelling moeten verblijven voor ze opnieuw voor de jeugdrechter mogen verschijnen. Het is ook fout te concluderen dat zijn nieuwe plannen bedoeld zijn om jongeren langer te kunnen plaatsen. Naar eigen zeggen moet gesloten opvang juist zo veel mogelijk vermeden worden. Indien gesloten opvang toch nodig is, moet die zo kort mogelijk gehouden worden.

Minister Vandeurzen wees op het belang van een evaluatie van de huidige regelgeving in het traject naar een eigen Vlaams jeugdrecht. Dat traject loopt en zal worden gestoffeerd met aanbevelingen van magistraten, mensen op het terrein en experten.
In het verdere traject, en na die aanbevelingen, is het hertekenen van de gesloten opvang in Vlaanderen één van de belangrijkste issues in het toekomstige nieuwe decreet.

Dat betekent concreet ook dat de aanpassing van een artikel in de zogenaamde Everbergwet over de verplichte beoordeling na 5 dagen wordt ingeschoven in de evaluatie en het proces naar een nieuw decreet. Dat zal de minister ook zo mededelen in de bespreking van het mozaïekdecreet in de Commissie Welzijn van het Vlaams parlement.

Het agentschap Jongerenwelzijn maakte, op basis van de conceptnota van de Vlaamse Regering van 20 maart 2015, werk van aanbevelingen met experts, academici, mensen uit het werkveld en de magistratuur. Doel is in de komende periode te komen tot een eigen Vlaams decreet dat de reactie op minderjarige delictplegers regelt.

Het decreet moet gericht zijn op herstel van de schade naar slachtoffers, de integratie van de minderjarige in de samenleving en moet zo veel mogelijk vermijden dat jongeren geplaatst worden. Het decreet zou in werking moeten treden op 1 januari 2018.

Bron: ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin / Eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief