U bent hier

Medewerkers maken ZNA-ziekenhuizen duurzaam

13/06/17

ZNA en haar sociale partners werken samen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een primeur voor de zorgsector. Vorige zomer formuleerden ze samen meetbare doelstellingen voor de komende twaalf maanden. Nu, een jaar later, is de balans opgemaakt. “Met het behalen van drie vierde van de doelstellingen mogen we gerust van een succes spreken”, zegt Fons Duchateau, voorzitter Raad van Bestuur ZNA. “In ruil voor hun bijdrage ontvangen ZNA-medewerkers een ecocheque van 75 euro. Dit bedrag hebben de medewerkers zelf mee bepaald. Het is immers gekoppeld aan de mate waarin doelstellingen zijn behaald.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een duurzaamheidsprincipe dat rust op drie pijlers - ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’ - die op harmonieuze wijze gecombineerd worden. Een afvaardiging van werknemers en werkgever werkten concrete en meetbare initiatieven uit:

·         Minder voedselverspilling: dagelijks worden er in onze ziekenhuizen heel wat maaltijden bereid, maar gaat er ook heel wat eten onaangeroerd de vuilnisbak in. Op twaalf maanden tijd hebben we het aantal onaangeroerde borden, sterk kunnen verminderen. Deze doelstelling werd ruimschoots behaald.

·         Duurzaam energiegebruik: we kunnen nog bewuster omspringen met nutsvoorzieningen zoals water, gas en elektriciteit. Zo verkleinen we onze ecologische voetafdruk. Ook deze doelstelling is ruimschoots gehaald.

·         Minder papierverbruik: deze doelstelling werd slechts gedeeltelijk gehaald. Het verbruik van papier en papieren wegwerpbekers moet nog verder naar omlaag.

·         Minder prikongevallen: ZNA moet voor haar medewerkers een veilige werkomgeving zijn. Daarom willen we het aantal prik-, snij- en spatongevallen terugdringen. Dit door ZNA-medewerkers te sensibiliseren over het veilig gebruik van naalden en door veiligheidsmateriaal te promoten. Resultaat: er is een daling, maar helaas nog onvoldoende om de doelstelling te halen.

Fons Duchateau: “Er gebeurt binnen ZNA al heel wat op het vlak van duurzaamheid. We poetsen onze ziekenhuizen bijvoorbeeld met milieuvriendelijke schoonmaakproducten, we installeren energiezuinige verlichting en we investeren in veilige naalden. Met het project ‘ZNA Duurzaam – het goede doel waar je zelf aan verdient’ geven we de ZNA-medewerkers een actieve rol in dit verhaal. Momenteel zitten we met de sociale partners rond de tafel om opnieuw doelstellingen voor de komende twaalf maanden te bepalen. En ook deze keer hangt daar een ecocheque aan vast. Hoe meer doelstellingen gehaald worden, hoe hoger het bedrag van de ecocheque die we volgend jaar aan iedere ZNA-medewerker geven.”

Het project ZNA Duurzaam ligt in lijn met de ZNA Milieubeleidsverklaring. Lees de tekst op https://www.zna.be/milieubeleidsverklaring.

Bron: ZNA - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief