U bent hier

Mantelzorgers kunnen weldra terecht bij Vlaams Expertisepunt Mantelzorg

17/05/17

Goede zorg maakt deel uit van het dagelijkse sociale leven van mensen. Mantelzorgers zijn hierbij onmisbaar. Zij geven zin en kleur aan het leven van de zorgvrager. De mantelzorgers verwachten hierbij de nodige erkenning en ondersteuning. De Vlaamse regering zet alvast 300.000 euro in om het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg op te richten. Doelstelling is dat het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg in de eerste helft van 2018 operationeel wordt. De oprichting van dit expertisepunt is een actie uit het Vlaams mantelzorgplan.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Er is een onmiskenbare nood aan een centralisatie van kennis en expertise die kan worden ingezet voor en door mantelzorgers, professionelen en beleidsmakers. Een vlot toegankelijk Vlaams expertisepunt mantelzorg is daarvoor het geëigende instrument. De mantelzorger zal rechtstreeks bij dit centraal punt terechtkunnen waar inzichten, gegevens, kennis, methodieken en adviezen omtrent mantelzorg in Vlaanderen gebundeld en – voornamelijk digitaal – ontsloten worden.”

Voordelen voor de mantelzorger

  1. Het expertisepunt zal informatie laagdrempelig en zoveel mogelijk digitaal toegankelijk maken voor de mantelzorgers, maar ook voor personen met een zorgnood, professionele zorgverstrekkers, beleidsmakers en het brede publiek. Eén van de middelen hiervoor zal een up-to-date en gebruiksvriendelijke website zijn. Verder wordt ook specifieke aandacht gegeven aan het verbeteren van de communicatie om kwetsbare mantelzorgers te bereiken.
  1. Het expertisepunt zal informatie en expertise bundelen en kennisopbouw stimuleren. Daartoe stimuleert het expertisepunt onderzoek naar mantelzorg en zorgt het ervoor dat de opgedane kennis wordt uitgewisseld. Dit draagt bij tot een mantelzorgvriendelijke samenleving die de Vlaamse overheid voorstaat. Het digitale luik (bijvoorbeeld in de vorm van e-tutorials) speelt hierbij een rol van belang.
  1. Het expertisepunt zal over mantelzorg in de samenleving een genuanceerde beeldvorming ondersteunen, met specifieke aandacht voor de jonge mantelzorger.

Mantelzorgers rechtstreeks betrokken bij het expertisepunt

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg wordt gedragen door twee actieve partners: het Vlaams Mantelzorgplatform, een samenwerking van de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, en het Steunpunt Expertisenetwerken. Samen vormen zij de stuurgroep van het Expertisepunt.

Mantelzorgers zijn hierdoor rechtstreeks bij het expertisepunt betrokken. Samen met de andere relevante actoren staat een Raad van Inspiratie borg voor een intersectoraal draagvlak voor de inhoudelijke werking van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg.

>> Het volledige Vlaams mantelzorgplan vindt u op: http://jovandeurzen.be/sites/jvandeurzen/files/Vlaams%20Mantelzorgplan_0.pdf

Bron: Vlaams ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief