U bent hier

Maggie De Block legt een conventie op die door kinesitherapeuten wordt verworpen

21/03/17

Meer dan 10.000 kinesitherapeuten hebben een intentieverklaring van niet-toetreding tot de Conventie M17 opgestuurd, wat betekent dat meer dan 45% van de Belgische kinesitherapeuten deze laatste verwerpen.

De Conventie M17 is een niet-onderhandelde conventie, ze werd bovendien opgelegd buiten de legale termijnen en na intrekking door de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken van een democratisch genomen beslissing door het Verzekeringscomité. Desondanks heeft het RIZIV zomaar beslist om geen rekening te houden met de mening van de kinesitherapeuten en de beroepsvereniging weg te houden van de onderhandelingstafel. Minister Maggie De Block beweert nochtans het overlegmodel hoog in het vaandel te dragen en zij erkent uitdrukkelijk dat onze sector verwaarloosd wordt. Het Verzekeringscomité erkent eveneens de gegrondheid van tal van onze verzuchtingen.

Daarom gelooft Axxon, de representatieve beroepsvereniging voor kinesitherapeuten in België, dat hier nog tot een oplossing kan gekomen worden en wenst ze aan te tonen dat onze beroepsgroep unaniem streeft naar de herwaardering van de kinesitherapie.  Gezien het grote aantal ontevreden kinesitherapeuten zouden wij het niet begrijpen indien de minister bij haar standpunt blijft en geen nieuwe onderhandelingen toestaat.

De beroepsvereniging hoopt dat de besprekingen over de toekomst van het beroep kunnen aangevat worden, met het oog op het herzien van het verdienmodel van de kinesitherapie in België.  Hiervoor rekent Axxon op de inzet van de verschilllende stakeholders.

Axxon gaat voor:

  • een herwaardering van het budget kinesitherapie met een volledige indexatie (2,5%) en extra financiële middelen om eindelijk een marktconform ereloon mogelijk te maken;
  • een billijke verplaatsingsvergoeding bij elk huisbezoek;
  • de opheffing van de discriminatie inzake terugbetaling van patiënten naargelang ze een wel- of niet-geconventioneerde kinesitherapeut raadplegen;
  • de versnelde uitrol op korte termijn (01/01/2018) van de nodige digitale applicaties zodat de administratieve overlast van de kinesitherapeuten op het terrein drastisch verminderd wordt.

Tenslotte benadrukt Axxon het feit dat de verzekeringsinstellingen de momenteel in voege zijnde terugbetalingstarieven naar de patiënten toe dienen te respecteren.    

Bron: Axxon

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief