U bent hier

Kansen voor Belgische kandidaat-artsen beperkt door buitenlandse instroom

12/07/16

Vlaamse tandartsen en medici trekken aan de alarmbel: de eigen jeugd komt niet meer aan de bak. Het gevolg van een discriminerend systeem in België, vinden het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) en de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS). Plaatsen voor jonge, Belgische medici worden ingenomen door EU-artsen die soms gemakkelijker hun diploma behaalden. Het VVT en de BVAS vragen de overheden hier iets aan te doen. Een strikte opvolging van de maximumquota is broodnodig.

Gediplomeerde tandartsen of artsen uit de EU kunnen zonder enige vorm van toegangsproef in België komen werken of specialiseren. Vele buitenlandse tandartsen en artsen genoten niet dezelfde kwaliteitsopleiding en missen bepaalde klinische vaardigheden waar onze Belgische tandartsen en artsen wél over moeten beschikken.

Maximum aan buitenlandse instroom opleggen

Door moeilijkere en economisch minder interessante werkomstandigheden zoeken een aantal EU-tandartsen en artsen een nieuwe werkplek. En dan lijkt België het beloofde land: in vele landen blijft men onterecht prediken dat er in België een nijpend tekort is aan tandartsen en artsen. Die buitenlandse collegae zien een gat in de markt, maar niets is minder waar: als de Belgische menskrachtplanning niet wordt gerespecteerd komt er snel weer een overaanbod.

Daarom vragen het Verbond der Vlaamse Tandartsen en de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten aan de overheid om een maximum aan de buitenlandse instroom op te leggen. Nu er massaal wordt nagedacht over een hervorming van de Europese Unie moeten de afgevaardigden bij de EU van de Belgische regering hiervan een topprioriteit maken. Indien er toch nog plaats is voor buitenlandse (tand-)artsen is er nood aan een wetenschappelijk evenwaardige evaluatie van de opleiding. Het is belangrijk om het aantal plaatsen voor (tand-)artsen in te vullen door eigen jongeren. Indien er dan nog plaatsen overblijven, kunnen buitenlandse artsen aanvaard worden.

Taalexamens zijn te gemakkelijk: nadeel voor de patiënt

Bovendien worden patiënten niet beter van deze immigratie. Buitenlandse medici krijgen een RIZIV-nummer als ze één van de drie landstalen machtig zijn. Die taalexamens zijn zo gemakkelijk, dat een buitenlander die gebrekkig één van de drie landstalen spreekt perfect de toelating krijgt om Vlaamse patiënten te helpen. Het Verbond der Vlaamse Tandartsen en de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten vinden dat dit niet langer kan. Een patiënt moet aangesproken worden in de taal van zijn streek en niet in één van de drie landstalen. Dit is ook wettelijk voorzien in de Wet Patiëntenrechten.

Numerus fixus

Volgens het VVT en de BVAS schort er ook iets aan de toelatingsprocedures. Die zijn in Vlaanderen anders dan in Franstalig België. Om binnen de federale quota te blijven is er in Vlaanderen een toegangsexamen, en zal er dit jaar in Franstalig België – als minister Marcourt woord houdt – voor het eerst een selectie gebeuren na het eerste bachelor jaar. 

Het VVT en de BVAS vinden dat een numerus fixus moet worden ingesteld en dat alle kandidaat-studenten geneeskunde – ook de niet-Belgen – moeten deelnemen aan één federaal toegangsexamen. Studenten met de hoogste score krijgen dan de eerste keuze tot een opleiding tot arts of tandarts en de keuze van de universiteit.

Menskrachtplanning

Momenteel beschikt België over voldoende tandartsen en artsen, maar het VVT en de BVAS vrezen binnen een tiental jaar toch een uitstroom van het beroep. In de jaren ’80 van vorige eeuw kwam er op tien jaar tijd een verdubbeling van het aantal (tand-)artsen. Plots was er een overaanbod. Het VVT en de BVAS konden de politiek overtuigen om aan menskrachtplanning te doen. Sindsdien evolueerden we van een overaanbod naar een aantal (tand-)artsen dat in evenwicht raakt met de zorgvraag. 

VVT en BVAS blijven pleiten voor een behoud van de menskrachtplanning waarbij alle kandidaat-studenten arts of tandarts op gelijke wijze worden behandeld zodat de Vlaamse studenten geen slachtoffer worden van het uitblijven van een toegangsproef voor de studies geneeskunde aan Franstalige kant en de Belgische kandidaat-artsen geen slachtoffer worden van een immigratie zonder enige selectie van (tand-)artsen die in het buitenland gediplomeerd zijn.

Bron: BVAS / VVT - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief