U bent hier

Jeugdhulp krijgt update: Vernieuwd, versterkt en gebruiksvriendelijker

10/03/16

De jeugdhulp in Vlaanderen krijgt een update, waardoor ze versterkt en gebruiksvriendelijker de vele uitdagingen aankan. Er wordt meer ingezet op preventie en laagdrempelige hulp. De eigen krachten van jongeren en hun ouders worden versterkt, onder meer via positieve heroriëntering. Er worden ook vanaf 2017 extra middelen vrijgemaakt die, samen met de effecten van de federale taxshift, moeten resulteren in een gevoelige uitbreiding van de jeugdhulp.

Integrale Jeugdhulp is de samenwerking op het terrein tussen 6 hoofdrolspelers (Jongerenwelzijn, Kind & Gezin, VAPH, Centra Geestelijke Gezondheidszorg, CAW, CLB) en is sinds 2014 een feit. De hulpvraag van de jongere staat centraal en een deel van de hulp is toegankelijker geworden.

Een kleine twee jaar na de invoering is de jeugdhulp nu toe aan een eerste stevige aanpassing. Dat is logisch. De samenleving verandert snel. Nieuwe thema’s zoals bijvoorbeeld radicalisering, tienerpooiers en jonge vluchtelingen duiken op.

Zowel het Vlaams Parlement als het werkveld en de eigen diensten hebben de start van de jeugdhulp kritisch maar constructief onder de loep genomen. Dat resulteert in een Jeugdhulp 2.0, een stevige aanpak die de komende maanden en jaren zal uitgerold worden.

De principes blijven overeind. De jeugdhulp is en blijft integraal, zoals water nat is. De organisatie vertrekt van de eigen kracht van jongeren, ouders en hun begeleiders. Zo wil ze emanciperen en empoweren. Er wordt uitgegaan van gedeelde zorg en verantwoordelijkheid. Er is altijd iemand die de jongere van dichtbij volgt.

Versterken

Capaciteitsuitbreidingen zullen regionaal uitgewerkt worden op basis van het nog beter in kaart brengen van noden en vragen, in overleg met werkveld en gebruikers. De uitbreiding is nodig zowel in de laagdrempelige hulp die vrij toegankelijk is, als in de meer ingrijpende hulp waarvoor de overheid haar goedkeuring moet geven.

Vanaf 2017 is een tweede fase voorzien in het groeipad voor de jeugdhulp. Integrale Jeugdhulp zal de investering, versterkt met de effecten van de federale taxshift inzetten in een substantieel bijkomend aanbod, ook voor opvang in crisissituaties.
De continuïteit van hulp wordt gegarandeerd door in te zetten op verbindende netwerken voor de jongeren, met sluitende afspraken. De jongere wordt niet los gelaten.

Vroeger

Hoe vroeger een mogelijk probleem aan het licht komt, hoe beter voor de jongere en de samenleving. Jeugdhulp zet meer in op preventie en vroegdetectie. In de ‘Huizen van het Kind’ kan iedereen terecht die met vragen zit rond opvoeden en opgroeien. Het is de ambitie om tegen het einde van de legislatuur in elke gemeente een Huis van het kind te hebben. Die huizen moeten er ook zijn voor oudere kinderen en jongeren.

Jeugdhulp zet ook in op contextbegeleiding en mobiele thuisbegeleiding als alternatieven voor residentiële uithuisplaatsing. Pleegzorg is de eerste optie als de jongere niet thuis kan blijven.

Gebruiksvriendelijker

Procedures en documenten worden continu tegen het licht gehouden. Ze worden gebruiksvriendelijker gemaakt, zonder daarbij de kwaliteit en de rechtspositie van de jongere uit het oog te verliezen. Door een verregaande digitalisering en meer samenwerking bij de ICT-systemen kan er efficiënter worden gewerkt. Waar kan, worden cliëntgerichte online-platformen opgesteld. Zowel jongeren zelf als ouders worden via gebruikersgroepen op een meer structurele wijze betrokken bij inhoud en processen. Cliëntoverleg staat centraal.

Jongvolwassenen

Jeugdhulp 2.0 reikt ook de hand naar nieuwe doelgroepen, zoals de jongvolwassen, die een kwetsbare groep blijven. Wie na zijn 18de vervolghulp nodig heeft, zal die gemakkelijker kunnen krijgen. Overleg met de federale overheid moet mogelijk maken dat meer stringente hulp geïnstalleerd kan worden, als dat nodig zou blijken voor de jongeren.

De vernieuwde jeugdhulp zal ook een vernieuwde aansturing krijgen. In eerste fase nemen Jongerenwelzijn, Kind & Gezin en het beleidsondersteunende departement WVG het voortouw. Op lange termijn komt de sturing van de jeugdhulp samen in één agentschap.

De volledige nota van de vernieuwde jeugdhulp kan je raadplegen via wvg.vlaanderen.be

Bron: Jongerenwelzijn / Eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief