U bent hier

Imago is doorslaggevend, ook voor een ziekenhuis

24/02/17

Marc Verpoort is directeur human resources in az groeninge. Na zijn studies rechten volgde hij een extra masteropleiding aan de Vlerick business school. Met Marc praten we over het belang van het imago van een zorgorganisatie bij rekrutering.

Waarom is het creëren van een sterk merk van belang voor een ziekenhuis?

Marc Verpoort: "Branding is zeer belangrijk voor een ziekenhuis. Naar rekrutering toe maakt een sterk merk dat we minder moeten investeren in media, en dat we sterkere kandidaten krijgen. Bijgevolg zijn de teams dan ook kwalitatief sterker.  Ook naar patiënten toe is het imago van een ziekenhuis doorslaggevend: ons “product” is immers niet tastbaar en moeilijk meetbaar. Onze reputatie, oftewel de “word of mouth”, gaan vaak de keuze van een patiënt of een verwijzer bepalen. We moeten ons daar meer dan ooit van bewust zijn."

AZ Groeninge heeft een herkenbare visual identity en stijl, hoe is dit tot stand gekomen.

Marc Verpoort: "Een logo en huisstijl zijn onder andere het resultaat van een uitgebreide oefening met een extern bureau. Hierbij werd niet over één nacht ijs gegaan, het is het resultaat van een intens proces."

Als we focussen op het rekruteren van medewerkers, op welke wijze verspreiden jullie de boodschap?

Marc Verpoort: "We verspreiden onze boodschappen in eerste instantie via onze website. Daarnaast maken we ook gebruik van onze medewerkers om zaken te verspreiden en in de verf te zetten. We gaan bijvoorbeeld voor specifieke vacatures bewust intern communiceren, bijvoorbeeld recent nog toen we op zoek waren naar een zorgondersteuner voor de weekends. Het gevolg was dat er heel veel kinderen van medewerkers spontaan solliciteerden. Op deze manier boeken we driedubbele winst. Enerzijds zijn medewerkers tevreden met de indiensttreding van hun kind, anderzijds is er tevredenheid bij de sollicitant en tot slot is natuurlijk ook de equipe op de afdeling zelf erg tevreden dat ze hun beurtregeling beter kunnen realiseren. Ik ben ervan overtuigd dat het 'gericht adverteren' essentieel is en belangrijker is dan het kanaal waarvoor je kiest. Daarbij stellen we vast dat online adverteren belangrijker is geworden dan print. 

AZ Groeninge beschikt ook over een mooi geïntegreerde social media aanpak, kan u daar iets over vertellen?

Marc Verpoort:  "We kiezen bewust voor drie kanalen: Facebook, Twitter en Linkedin. Facebook gebruiken we vooral om te communiceren naar de brede bevolking. Daar leggen we het accent op branding en delen we onder andere verhalen uit het ziekenhuis. Met die herkenbare verhalen proberen we betrokkenheid te creëren bij de bevolking, kortom verhalen waarin ze zich kunnen inleven. Daarnaast willen we ook een deel informeren en sensibiliseren, bijvoorbeeld door een bepaalde recht van de patiënt in de kijker te zetten. Als laatste gebruiken we Facebook ook als medium om bepaalde profielen te rekruteren."

"Met Twitter houden we zorgprofessionals en journalisten up to date.  Linkedin is het derde social media netwerk waar we zaken op plaatsen. Hier focussen we vooral op employer branding en uiteraard ook rekruteren. Naar de toekomst toe zijn we aan het denken om Instagram in overweging te nemen. Dit kanaal werkt goed bij jongeren, in eerste instantie gaan we dit kanaal uittesten voor  bijvoorbeeld vacatures voor vakantiejobs."

"Toch zijn er ook een aantal valkuilen naast de voordelen van social media. Dan spreek ik vooral op vlak van privacy en de overlap tussen werk en privé. Het is nodig om daarrond een degelijke social media policy op te stellen zodat het duidelijk wordt wat kan en wat niet. Daarenboven moet je steeds zorgen voor voldoende kwalitatieve berichten die relevant zijn voor iedereen. Daarenboven is het noodzakelijk om alle kanalen continu op te volgen en open te staan voor tweerichtingsverkeer want gebruikers (lees: patiënten en bezoekers) verwachten dit ook. Snel reageren op berichten is dan ook een must! 

Waar wil AZ Groeninge in de toekomst verder op inzetten als het gaat om de verdere uitrol van het ‘merk AZ Groeninge’?

Marc Verpoort: Ons doel is om iedere medewerker als een ambassadeur van (het merk) az groeninge te maken. Naar de toekomst toe hameren we erop dat elke sollicitant “az groeninge” uitdraagt, ook de mensen die niet weerhouden worden en niet aan de slag kunnen. We willen dit realiseren door hen te behandelen als een volwaardige partner: correct zijn, doen wat je zegt en zeg wat je doet. Wanneer we kandidaten niet weerhouden, dan informeren we hen duidelijk waarom niet en of er misschien mogelijkheden zijn in de toekomst. Daarbovenop geven we ook de kandidaat tips mee naar de toekomst toe. 

Meer info over az groeninge en de huidige openstaande vacatures: www.azgroeninge.be/jobs

Bron: ZORG Magazine

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief