U bent hier

H.-Hartziekenhuis Lier kiest voor elektronische patiëntendossier PRIMUZ

25/10/16

Het H.-Hartziekenhuis van Lier heeft een belangrijke stap naar de toekomst gezet: op 13 oktober werd een samenwerkingsovereenkomst met UZ Brussel ondertekend voor het gebruik en de verdere ontwikkeling van Primuz, het elektronisch patiëntendossier (EPD) van UZ Brussel.

Deze beslissing kadert in de verdere modernisering van het ziekenhuis en is het gevolg van een grondige vergelijking van de diverse mogelijkheden (met zowel binnenlandse als internationale spelers) om naar een geïntegreerd EPD te evolueren. 

Toekomstige gebruikers bekeken het EPD zowel tijdens een demo als ter plekke "live". Al snel bleek Primuz een echte primus inter pares. "De stuurgroep IT adviseerde unaniem positief en de medische raad, de algemene vergadering van de artsen, het directiecomité en de raad van bestuur sloten zich snel hierbij aan" aldus dr. Boudewijn Michielsens, algemeen directeur a.i. 

UZ Brussel is het enige Belgische ziekenhuis met een HIMSS stage 6 klassering, wat wijst op een verregaande digitalisering van het zorgproces.

Dr. An De Cuyper, hoofdgeneesheer: "Primuz biedt alle functionaliteiten die onze zorgverstrekkers nodig achten. Meer nog, er is een visie naar verdere ontwikkeling van o.a. clinical decision support, portaalfunctie, mobiel gebruik, datawarehousing enz."

Het programma is voornamelijk gericht op kwaliteitsverbetering ten bate van de patiënt en daarvoor zullen beide ziekenhuizen samenwerken in de verdere ontwikkeling van de software, samen met alle andere ziekenhuizen die Primuz gaan gebruiken. "De manier waarop we zullen samenwerken, als evenwaardige partners maar met beheer van eigen gegevens, waren voor ons doorslaggevend in de keuze voor dit EPD" zegt dr. De Cuyper. 

Voor een snelle en vlotte implementatie van het systeem wordt een beroep gedaan op CTG, een specialist op vlak van IT services voor de gezondheidszorg. Dit maakt een uitrol over 2 jaar mogelijk, wat betekent dat het H.-Hartziekenhuis Lier tegen begin 2019 op eenzelfde niveau als UZ Brussel staat. 

Door deze snelle implementatie en bovendien koppeling aan het Hub-Metahubsysteem van eHealth zullen alle gegevens van onze patiënten altijd optimaal, maar tegelijk goed beveiligd, beschikbaar zijn voor behandelende zorgverleners. Dat dit tot een enorme kwaliteitsverbetering zal leiden hoeft geen betoog.

Bron: HHart Lier - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief