U bent hier

Groei woonzorgaanbod nooit eerder zo fors in Vlaanderen

24/11/16

Vlaanderen investeert volop in de ouderenzorg om het aantal plaatsen in de woonzorgcentra substantieel op te trekken. Ze doet dat ook in de centra kortverblijf, dagverzorgingscentra en de lokale dienstencentra. Ook in de thuiszorg is er sinds 2015 weer een aangroei van de capaciteit.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin betreurt dat een studie zonder kritische toets in de media verschijnt. De studie van prof Geerts baseert zich op de programmatiecijfers waarvan gekend is dat ze niet zonder bijsturing aangewend kunnen worden. De VUB-studie, die overigens niet ter kennis gegeven is aan de minister, gaat uit van de achterhaalde redenering dat elke bejaarde in een rusthuis belandt. Dit berust op een ouderwetse, louter aanbodgestuurde reflex en niet op de cliëntgerichte aanpak die de Vlaamse overheid nastreeft. De realiteit is dat ouderen zo lang mogelijk thuis willen wonen.

“Het ouderenzorgbeleid veronderstelt een meersporenbeleid en impliceert dat niet enkel op residentiële en semi-residentiële woonvormen wordt ingezet. Ouderen willen eerst en vooral thuis wonen. De meeste ouderen gaan pas naar een woonzorgcentrum zodra het thuis echt niet meer verder kan. Daarom zetten we ook in op thuiszorg, thuiszorgondersteunende en mantelzorgondersteunende voorzieningen. Goede ouderenzorg impliceert beschikbare, betaalbare en kwaliteitsvolle zorg. Op die drie pijlers wil het beleid onverkort inzetten”, aldus minister Jo Vandeurzen

Nooit eerder vertoonde aangroei ouderenzorg

De aangroei van het woonzorgaanbod kent een ongeziene toename. Voor de periode 2015-2018 worden 9.804 woongelegenheden bij gecreëerd in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf, of gemiddeld 2.451 plaatsen per jaar. Ook wordt ruimte gecreëerd voor nieuwe RVT-plaatsen waarmee wordt ingespeeld op de toenemende zorgzwaarte waaraan prioriteit wordt gegeven. Daarnaast is op zes jaar tijd het aantal dagverzorgingscentra van 106 naar 243 gestegen. De volgende jaren zal deze uitbreiding zich doorzetten.

Voor 2017 wordt 58 miljoen euro geïnvesteerd. Hiervan wordt 5,6 miljoen voorzien om in aanbouw zijnde woonzorgcentra te financieren.

Geïntegreerde  programmatie

De huidige programmatiecijfers van lokale dienstencentra, dagverzorgingscentra en centra kortverblijf zijn aan actualisering toe door de diverse maatschappelijke trends en ontwikkelingen in het zorglandschap. Precies om die reden geeft de studie van prof Geerts geen getrouw beeld van de situatie en doet ze afbreuk aan de inspanningen van de Vlaamse overheid.

De conceptnota, die door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd, verwijst precies naar de noodzaak van het ontwikkelen van een integrale programmatie, die alle woonzorgvormen in een geheel bekijkt. In het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming heeft de minister aan het Steunpunt WVG de opdracht gegeven voor een wetenschappelijk onderzoek naar zorgprognoses waarmee het aanbod nauwkeuriger op de vraag kan worden afgestemd.

De conceptnota omvat de verschillende perspectieven rond ouderenzorgbeleid zoals preventie, wonen, mobiliteit, sociale contacten, buurtzorg, thuis- en residentiële zorg.

Bron: Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief