U bent hier

Gezondheidsgegevens delen, een zaak van levensbelang

18/04/16

De voorbije maand hebben zorgverstrekkers via elektronische weg meer dan 140.000 keer gezondheidsgegevens opgevraagd over hun patiënten. Dat is 14 keer zoveel als een jaar eerder. ‘De digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens zit in een enorme stroomversnelling’, zegt nationaal CM-secretaris Martine Van de Walle. ‘Meer dan ooit is het belangrijk dat patiënten hun toestemming geven om hun gezondheidsgegevens te delen.’

Met een muisklik toegang tot je gezondheidsgegevens? Maar heel weinig mensen weten dat het vandaag al mogelijk is. Naar aanleiding van de Dag van de Patiëntenrechten voert CM actie om de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens extra aan te moedigen. Voor de patiënt kan die gegevensdeling letterlijk van levensbelang zijn.

In ons land heeft elke patiënt recht op een patiëntendossier. Dat is één van de bij wet vastgelegde patiëntenrechten. Steeds meer houden zorgverstrekkers hun patiëntendossiers elektronisch bij. Dat is bijvoorbeeld al het geval bij ongeveer 75 procent van alle huisartsen.

Een elektronisch patiëntendossier is een van de twee belangrijke voorwaarden om gezondheidsgegevens te kunnen delen. Daarnaast moet de patiënt ook zijn toestemming geven om gegevens uit te wisselen. Vandaag hebben al 3,1 miljoen Belgen dat gedaan. Dat zijn er vier keer zoveel als een jaar eerder. En dat heeft effect. Vorige maand alleen al hebben zorgverstrekkers meer dan 140.000 keer via elektronische weg gezondheidsgegevens over hun patiënten geconsulteerd. De stijging van het aantal uitwisselingen op een jaar tijd is zonder meer spectaculair.

‘E-gezondheid staat aan de rand van een definitieve doorbraak’, weet Martine Van de Walle. ‘Voor de patiënten is dat een fantastische vooruitgang. Zorgverstrekkers krijgen veel sneller toegang tot hun gezondheidsgegevens. Dat stelt hen in staat meteen een kwaliteitsvolle behandeling op te starten. Je vermijdt bovendien dubbele onderzoeken, administratieve overlast en onnodige kosten.’

Dankzij Vitalink, de opslagplaats van elektronische gezondheidsgegevens voor de eerstelijn, is het ook mogelijk om een samenvatting van een patiëntendossier, een zogenaamde Sumehr, te delen. Die bevat de minimale gegevens die een arts nodig heeft om de gezondheidstoestand van een patiënt snel in te schatten en zo de best mogelijke zorg te bieden, bijvoorbeeld tijdens een wachtdienst of op spoed.

Andere vaak gedeelde gegevens zijn resultaten van labo-onderzoeken, medische beeldvorming of brieven van zorgverstrekkers. Niet alleen zorgverstrekkers, maar ook de patiënt zelf zal er toegang toe hebben. ‘Op die manier kun je als patiënt je zorg beter inschatten, gerichtere vragen stellen en met je zorgverstrekkers in dialoog treden om zo tot de beste behandeling te komen’, gaat Martine Van de Walle verder.

Het UZ Gent is een van de ziekenhuizen waar zorgverleners voluit voor eHealth gaan. ‘Het ziekenhuis maakt daarvoor gebruik van CoZo (het Collaboratief Zorgplatform)’, zeg coördinator dr. Tom Fiers. ‘Artsen kunnen in enkele klikken en op een veilige manier medische beelden, onderzoeksresultaten of operatieverslagen opvragen. Ze delen die ook met de huisarts en andere artsen die een behandelrelatie hebben met de patiënt. Op die manier krijgt een arts heel snel een quasi volledig beeld van de medische voorgeschiedenis van een patiënt, ook van gegevens die op servers van andere zorginstellingen bewaard zijn. Dat is niet alleen efficiënt, het verhoogt ook de kwaliteit van de zorg.’

Op de website van CoZo kan de patiënt ook zelf zijn beelden bekijken. Bovendien kan hij aan zijn arts vragen om ook de rest van het dossier te kunnen zien. Tom Fiers: ‘Het UZ Gent kiest heel bewust voor volledige transparantie. Elke patiënt kan aan zijn arts vragen om zelf online zijn gezondheidsgegevens te kunnen raadplegen.’

De komende jaren zal e-gezondheid alleen maar aan belang winnen. Het streefdoel moet zijn om alle zorgverstrekkers ertoe aan te zetten om hun patiëntendossiers elektronisch bij te houden en te delen en alle Belgen te overtuigen om hun toestemming te geven om zijn gezondheidsgegevens te delen. Dat laatste kan heel eenvoudig online thuis, via de zorgverstrekker of via het ziekenfonds.

Martine Van de Walle: ‘Er zijn belangrijke stappen gezet, maar het e-gezondheidsverhaal is zeker nog niet af. We hebben nog een hele weg te gaan. Daarvoor moeten we met alle betrokken partijen, zorgverstrekkers, overheid en ziekenfondsen, de handen in elkaar slaan. Het is in het belang van de patiënt dat we in ons opzet slagen. Naar aanleiding van de Dag van de Patiëntenrechten voeren wij met CM alvast actie om mensen ertoe aan te zetten hun geïnformeerde toestemming te geven en om tegelijk te wijzen op het belang van een elektronische samenvatting van hun patiëntendossier.’ Meer informatie vinden patiënten via de website van CM.

Bron: CM / Eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief