U bent hier

Geen controle op oneigenlijk schrijfgedrag artsen

29/06/16

Op een arts die zich manifest schuldig maakt aan oneigenlijk schrijfgedrag van ziekteattesten, bestaat vandaag geen enkele controle. Dat blijkt uit een mondelinge vraag van N-VA Kamerlid Valerie Van Peel vandaag in de commissie Volksgezondheid.

In 2014 en 2015 is er door de controledienst van het RIZIV geen enkel zogenaamd ‘welwillendheidsattest’ gesignaleerd, bleek uit het antwoord van bevoegd minister Maggie De Block. 

“De controle is dus onbestaand”, stelt Van Peel. “En dat kan niet. Het RIZIV heeft twee sociale inspectiediensten. En ondertussen hebben we ook een meldpunt sociale fraude. De focus ligt vandaag echter volledig op de burger die fraude pleegt. Een arts die hier willens en wetens aan meewerkt, heeft niets te vrezen. Voor ons heeft het RIZIV hier toch een duidelijke taak te vervullen.”

 Het overgrote deel van de artsen gaat zeer correct om met ziekte-attesten. Maar diegenen die dat niet doen, schaden een hele beroepsgroep én werken mee aan sociale fraude. De vele artsen die wél correct werken en ter zake de deontologie respecteren, worden door de berichtgeving mee in discrediet gebracht.

Staken en toch loon ontvangen

Denk maar aan de discussies rond de stakingen bij Belgocontrol en de cipierstaking. Stakers die een ziektebriefje binnen brengen zodat ze hun volledig loon ontvangen in plaats van een stakersvergoeding, mensen die met ziektebriefje werken in het zwart, meer dan 21.000 mensen die in 2015 door controleartsen opnieuw aan het werk werden gezet. De voorbeelden zijn legio. In het beste geval wordt de gebruiker ervan gecontroleerd. De arts die de gebruiker de mogelijkheid gaf om fraude te plegen, blijft buiten schot.

Tussen hamer en aambeeld

Nog maar onlangs verklaarden enkele controleartsen in de pers dat ‘het gemak waarmee sommige artsen ziekteattesten voorschrijven op zijn minst vragen doet rijzen’. Vandaag voelen zij zich echter niet geroepen die artsen met naam en toenaam te melden. 

“De controleartsen voelen zich vandaag niet alleen tussen hamer en aambeeld zitten omdat ze in dienst zijn van de ziekenfondsen die financieel niet gebaat zijn bij te strenge controles. Ze hebben simpelweg  ook geen duidelijk aanspreekpunt voor zaken als dit. Ze staan te vaak geïsoleerd tegenover collega’s die ze moeten controleren. Wij hebben een wetsvoorstel klaar om de controlartsen onder te brengen bij het Riziv om hun werking te standaardiseren en gerichter te sturen. Dat kan een buitenkans zijn om ook die leemte op te vullen en een meldpunt voor manifest oneigenlijk schrijfgedrag op te richten.”

 

Geen heksenjacht

“Pas op, het is geenszins de bedoeling hier een heksenjacht te voeren. Het uitschrijven van een ziekte-attest is geen wetenschap. Maar manifest oneigenlijk schrijfgedrag moet in kaart te brengen zijn. Het gaat over enkele rotte appels die bij de betrokkenen snel bekend zijn. Als OCMW-voorzitter zie ik spijtig genoeg ook steeds dezelfde namen terugkomen op attesten als het over dossiers gaat waar veel vragen bij te stellen zijn. Dat zoals vandaag in alle situaties blauwblauw laten is niet correct. Een arts heeft immers niet alleen verplichtingen ten aanzien van de individuele patiënt, maar ook ten opzichte van de hele samenleving. Wanneer er bijvoorbeeld aan stakers dergelijke welwillendheidsattesten worden uitgereikt om toch maar geen loon te verliezen, werken die artsen mee aan sociale fraude. Het is dan ook op alle vlakken absoluut onaanvaardbaar.”

Bron: Kamerfractie N-VA / Eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief