U bent hier

Europese onderzoeksinstituten vragen evenwichtiger negende kaderprogramma voor onderzoek & innovatie

28/09/17

EU-LIFE, de alliantie van 13 Europese toponderzoeksinstituten in de levenswetenschappen, maakte zijn belangrijkste prioriteiten bekend voor het volgende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (FP9) dat zal lopen van 2021 tot 2027. 

Dit zijn de belangrijkste punten: 

  1. De investering van de Europese Commissie verdubbelen tot 150 miljard euro voor het volledige programma 2021-2027. Uit berekeningen van de Europese Commissie voor eerdere kaderprogramma’s bleek duidelijk dat elke uitgegeven euro na verloop van tijd een veelvoud aan economisch voordeel oplevert.
  2. Meer investeren in fundamenteel onderzoek dan vandaag het geval is. Zonder fundamenteel onderzoek is er geen toegepast onderzoek mogelijk. Goed fundamenteel onderzoek drijft investeringen in toegepast en commercieel onderzoek net op.
  3. Samenwerkingsverbanden voor toponderzoek stimuleren vanuit een minder dwingende bottom-upbenadering die belangrijke maatschappelijke uitdagingen aanpakt. 
  4. Een technologietransfer aanmoedigen die wetenschappelijke inzichten omzet in economische waarde. Een technologietransfer is cruciaal om de huidige ‘innovatieparadox’ het hoofd te bieden. De echte uitdaging bestaat erin basisonderzoekers proactief bij te staan door op zoek te gaan naar mogelijkheden om hun bevindingen commercieel en medisch te gebruiken, en dat vervolgens te faciliteren.
  5. Excellentie als uniek selectiecriterium voor FP9 behouden.
  6. Focussen op open wetenschap om de impact van toponderzoek te verruimen. Bovendien moet de inschatting van de termijn waarop de onderzoeksresultaten een impact hebben, op de langere termijn worden afgestemd.

EU-LIFE stelde een standpuntnota over FP9 op.

Jo Bury, voorzitter van EU-LIFE en directeur van VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie), licht toe: “Excellente wetenschap en een professionele technologietransfer zijn essentieel voor het welzijn van de burgers in de toekomst. In het verleden bleken bepaalde benaderingen hun vruchten af te werpen, toen diepgaande wetenschappelijke inzichten tot grote doorbraken in de toegepaste wetenschap leidden, zoals we vandaag zien in immuno-oncologie. In onze onderzoeksinstituten zetten tienduizenden Europese toponderzoekers alles op alles om oplossingen te vinden voor de grootste uitdagingen van onze tijd, in zowel de gezondheidszorg als de landbouw. Voor openbare onderzoeksinstituten is de financiering van kaderprogramma’s cruciaal. We zijn ervan overtuigd dat de juiste beslissingen zullen worden genomen om de financiering voor meer fundamenteel onderzoek opnieuw evenwichtiger te maken.” 

"EU-LIFE is van mening dat er heel wat instrumenten bestaan om innovatie aan te drijven”, vertelt Marta Agostinho, coördinator bij EU-LIFE. “Publieke financiering is cruciaal in de risicovollere, onvoorspelbare fase – die van het fundamentele onderzoek – verbonden aan een professionele kennis- en technologieoverdracht. Daar moet FP9 zich op richten.”

Bron: VIB - eigen berichtgeving