U bent hier

Doctoraat: hoe ongeplande ziekenhuisopnames voorkomen

24/06/16

Op maandag 20 juni 2016 behaalde dr. Anja Braet, verbonden aan het AZ Sint-Blasius de titel van Doctor in de Biomedische Wetenschappen aan de KU Leuven met haar doctoraat getiteld ‘Unplanned readmissions in Belgian Hospitals. Importance of quality of in-hospital care and quality of care transitions’.

In haar doctoraat definieert Dr. Braet ziekenhuisheropnames als nieuwe opnames in het ziekenhuis binnen een specifiek tijdsinterval na een voorafgaandelijk ontslag uit het ziekenhuis. Ze komen frequent voor, zijn duur voor de maatschappij en kunnen voor patiënten negatieve gevolgen hebben. Omdat een belangrijk aandeel van de ongeplande heropnames mogelijk voortvloeit uit suboptimale kwaliteit van zorg en dus vermijdbaar is, worden ongeplande ziekenhuisheropnames gebruikt als indicator voor kwaliteit van zorg.

De doelstelling van het onderzoek was om na te gaan hoe heropnames ten gevolge van een suboptimale kwaliteit van zorg in het ziekenhuis of ten gevolge van een suboptimale zorgtransitie van ziekenhuis naar huis, vermeden kunnen worden. Door gebruik te maken van verschillende onderzoeksmethoden werden vier operationele doelstellingen uitgewerkt.

  • Het eerste doel was om ongeplande ziekenhuisheropnames in België te onderzoeken en had betrekking op: incidentie van ongeplande ziekenhuisheropnames, identificatie van patiëntengroepen die het meest frequent worden heropgenomen en identificatie van risicofactoren voor heropname.
  • Het tweede doel was om ontslaginterventies te identificeren die effectief zijn in het reduceren van ziekenhuisheropnames binnen de drie maanden na het ontslag en om inzicht te krijgen in hun effect op mortaliteit, gebruik van de dienst spoedopname (SO) en patiëntentevredenheid.    
  • Het derde doel en vierde doel waren om de oorzaken te kennen van heropnames die verband houden met suboptimale kwaliteit van zorg in het ziekenhuis en met suboptimale kwaliteit van de zorgtransitie van ziekenhuis naar huis.

Als besluit wordt meegegeven dat ongeplande ziekenhuisheropnames frequent voorkomen voor bepaalde patiëntengroepen. Het risico op heropname wordt beïnvloed door patiënt- en ziektegerelateerde factoren, evenals door het ziektebeeld van de patiënt, het aantal voorafgaande bezoeken aan de dienst SO en de verblijfsduur in het ziekenhuis met een toename van het risico bij langere verblijfsduren. Op basis van het onderzoek kunnen we ‘patient empowerment’, communicatie met eerste lijn en het tijdig voorbereiden van patiënten voor ontslag identificeren als belangrijke domeinen om ongeplande ziekenhuisheropnames te voorkomen.

Vanuit Zorgnet-Icuro wensen wij Dr. Anja Braet van harte te feliciteren met het behalen van haar doctoraat en te bedanken voor het relevant onderzoekswerk. Inmiddels hebben wij haar uitgenodigd om een aantal bevindingen plenair voor te stellen in de commissie Q & S van september aanstaande.

Bron: Zorgnet-Icuro / Eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief