U bent hier

De Sint-Jozefkliniek Izegem haalt het internationaal kwaliteitslabel JCI

22/12/17

Half december onderzochten 3 gespecialiseerde auditoren van de ‘Joint Commission International’ (JCI) of de zorg die de Sint Jozefskliniek (SJKI) aanbiedt aan haar patiënten voldoet aan de strenge internationale normen inzake kwaliteit en patiëntveiligheid. De auditoren waren 5 dagen actief aanwezig in het ziekenhuis en bekeken vakkundig alle aspecten van de ziekenhuiswerking.    Gisteren ontvingen we van de commissie de melding dat we ons vanaf nu officieel een JCI geaccrediteerd  ziekenhuis mogen noemen. Reeds diverse jaren streven we naar een kwaliteitsvolle en veilige zorg voor de gehospitaliseerde en ambulante patiënt. Dit label is de kers op de taart.  
 
Alle ziekenhuizen van het E17 netwerk (az groeninge Kortrijk, AZ Maria Middelares Gent, O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem en SintVincentiusziekenhuis Deinze) beschikken nu over een internationale ziekenhuisaccreditatie.  Samen staan we nu binnen het netwerk garant voor veilige, kwaliteitsvolle en professionele zorg.  
 
 dhr. Ceriez algemeen directeur over zijn ervaring:  “We zijn als organisatie erg fier op het halen van het JCI-accreditatielabel. Gedurende anderhalf jaar heeft werkelijk iedereen binnen het ziekenhuis keihard gewerkt om hier te geraken. Het veiligheids- en kwaliteitsniveau van de zorg is er aantoonbaar nog op vooruitgegaan, dit terwijl het niveau van patiëntentevredenheid hoog is gebleven. Het groepsgevoel tussen de ziekenhuismedewerkers kreeg een enorme boost, de ontlading van het halen van het label was dan ook groot.  JCI is echter geen momentopname, maar een startschot voor een permanente kwaliteitsbewaking en verbetering ten dienste van de patiënt. We gaan dan ook onmiddellijk aan de slag om hier op verder te bouwen.”
 
JCI  Joint Commission International, afgekort JCI, is een internationale instantie die wereldwijd ziekenhuizen auditeert op kwaliteit en patiëntveiligheid. De auditoren bekijken 1100 meetelementen. Deze elementen meten niet alleen de medische, verpleegkundige en paramedische aspecten, maar hebben ook betrekking op de infrastructuur, schoonmaak, keuken, dokters- en medewerkersbeleid. Nieuw in de normenbundel was o.a. dat de auditoren nu ook een groepsgesprek hadden met individuele patiënten.  Meer informatie over JCI : www. jointcommissioninternational.org 
 
 Zorg op maat samen met de patiënt 
 
De JCI auditoren hebben o.a. aandacht voor: de identificatie van de patiënt, valpreventie, screening op ondervoeding, medicatiebeheer, privacy, de correcte en uitgebreide informatie aan patiënten, de toestemmingsverklaring, educatie, infectiebeheersing, continuïteit van zorg, netheid en hygiëne, correct gebruik van apparatuur, temperatuurmonitoring, kennis over brandbare producten en nog zoveel meer. De gehanteerde normen worden concreet op de werkvloer afgetoetst en bevraagd aan de medewerkers en artsen. Zij volgen het traject van de individuele patiënt doorheen alle aspecten van behandeling en directe zorg, van de opname tot ontslag.  
 
Verbeteren van zorg 
 
De voorbereiding was heel intens voor de raad van bestuur, directie, artsen en  alle medewerkers. We hadden een gap-analyse in juni 2016 en een proefaudit in juni 2017. De werkpunten hebben we aangepakt door tracers te organiseren op de diverse afdelingen, e-learning modules te lanceren en aan iedereen vorming aan te bieden. Het halen van het label is geen momentopname. Het is voor  de medewerkers en artsen een continue en permanente  opdracht om te werken aan verbetering van de patiëntgerichte zorg. Binnen drie jaar komen zij ons opnieuw opzoeken om te kijken hoe we onze zorg en zorgprocessen verder verfijnd hebben. Teamwork Ieders inbreng was cruciaal om dit te realiseren. Teamwork en afstemming is en blijft een belangrijk aspect  in de zorg voor patiënt en familie.   We zullen onze medewerkers dan ook op een geschikte manier bedanken voor hun intense inzet voor het behalen van het label, maar ook in het bijzonder voor hun dagelijkse inzet aan het bed van de patiënt en achter de schermen.  
 
Overheid

Wij zijn heel blij dit label in 2017 gehaald te hebben. Minister Jo Vandeurzen verwachtte dat de Vlaamse ziekenhuizen vóór eind 2017  een accreditatieproject hadden doorlopen. Door dit te behalen zijn wij dan ook als ziekenhuis vrijgesteld van het systeemtoezicht van de overheid.

Bron: Sint-Jozefkliniek Izegem

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief