U bent hier

De PREZO Woonzorg connector: een digitale link met het EBD

28/06/16

In het kader van het eWZC programma dat minister Vandeurzen uitschreef ter ondersteuning van de digitalisering van de woonzorg, werd de voorbije twee jaar hard gewerkt aan het automatisch genereren van indicatoren binnen PREZO Woonzorg. In één van de eWZC projecten werkten de beide EBD-leveranciers, pyxima en een aantal woonzorgcentra samen om de indicatoren waarvan het PREZO Woonzorg kwaliteitssysteem gebruik maakt, automatisch te gaan berekenen aan de hand van de in de EBDs aanwezige zorgdata.

Op die manier slaagden we er in om een veertigtal indicatoren te genereren, die binnen PREZO Woonzorg aan de juiste prestaties worden gekoppeld, en verschijnen in het “check” gedeelte van de zelfevaluatie.
Naast de meeste van de zorgindicatoren die binnen het VIPwzc project worden opgevraagd, slaagden we er in om een beduidend aantal extra zorgindicatoren op te nemen. Deze bijkomende indicatoren zijn alle afkomstig uit de “Navigator wzc” set van het (vroegere) centrum ziekenhuis- en verpleegwetenschappen van de KU te Leuven. Voordeel daarvan is dat die doorheen de vele jaren dat ze in gebruik zijn goed gedefinieerd en gevalideerd zijn.

Het grote voordeel van deze automatische connectie met het EBD is de kwaliteit van de gebruikte data. Omdat die data rechtstreeks uit de bewonersdossiers komen, geven ze (op voorwaarde natuurlijk dat adequaat wordt geregistreerd in het EBD) een veel correcter zicht op de toestand van de betreffende zorgparameter. Via de digitale koppeling gebeurt dit zonder dat medewerkers extra data dienen te verzamelen, verwerken,… Bijkomend voordeel is dat de automatische connectie voorzieningen in staat stelt om de indicatoren maandelijks (i.p.v. éénmaal per jaar voor VIP wzc) te gaan berekenen. Hierdoor krijgen voorzieningen veel sneller een dataset van relevante grootte, en slagen ze er ook in om maandelijkse evoluties van indicatorscores op te volgen. Wat bijvoorbeeld relevant kan zijn om het effect op outcome van een bepaald verbeterproject te monitoren; of om de kritische waarden in een borgtraject in het vizier te houden.

Om die data beschikbaar te stellen in het PREZO Woonzorg kwaliteitssysteem, dienen voorzieningen de “PREZO Woonzorg connector” binnen hun EBD pakket te laten installeren. Dit gebeurt door hun EBD-leverancier, aan een afgesproken prijs van 400 € op jaarbasis. De PREZO Woonzorg ICT tool zelf is uitgerust om die datastromen te ontvangen. Langs PREZO Woonzorg-kant gebeurt de connectie automatisch en zonder bijkomende kosten.

De ontwikkelde PREZO Woonzorg connector is dynamisch. Dat betekent dat aanpassingen omwille van herdefinities of herijkingen meetprocedures wanneer nodig zullen gebeuren. Maar ook dat de connector in staat is om in de komende periode meer automatisch te genereren data die relevant zijn voor kwaliteitsmonitoring en –verbetering op te nemen. In de PPREZO Woonzorg gebruikersgroep zal dit verder worden opgevolgd.

De connector ontwikkelen was een boeiend en intense samenwerking van een aantal partners: wzc Ocura Montenaken (projectcoördinatie), wzc de Pottelberg Kortrijk, wzn Trento, zorgbedrijf Roeselare en zorgbedrijf Antwerpen, pyxima, Corillus, Care Solutions en Zorgnet Icuro. We willen de partners danken voor hun inzet in dit relevante traject.

Kijk hier voor meer informatie over de studiedag PREZO Woonzorg die we op 20 september organiseren.

Bron: Zorgnet Icuro - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief