U bent hier

De podoloog beschermd beroep voor de patiënten

15/03/18

De Belgische Vereniging der Podologen start met een contactpunt waar misbruiken die worden vastgesteld ten opzichte van het gebruik van de beschermde titel van podoloog gemeld kunnen worden.

Sinds maart 2016 geniet de podoloog van de erkenning van het beroep. Het Koninklijk besluit van 7 maart 2016 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podoloog, somt de voorwaarden op waaraan iemand moet voldoen om het beroep van podoloog te mogen uitoefenen en welke technische prestaties een podoloog mag doen.

Podologen ter preventie van blessures en complicaties

De erkenning van het beroep is cruciaal voor de patiënt die duidelijkheid krijgt over de kennis en expertise van de podoloog. Deze erkenning geeft de podoloog een duidelijke plaats en rol in onze gezondheidszorg. Iedere bevolkingsgroep kan op een dag nood hebben aan de zorg van een podoloog. Kinderen tijdens de groei, (amateur)sporters ter preventie en/of bescherming van blessures of ouderen ifv valpreventie zijn o.a de doelgroepen van de podoloog.
Daarnaast, zijn podologen een belangrijke schakel in het multidisciplinaire team rond de diabetespatiënt. Het RIZIV voorziet een terugbetaling voor screening en advies van de podoloog bij diabetespatiënten. Het belang van een goede opvolging van de voeten bij diabetespatiënten kunnen veel problemen, zelfs amputaties vermijden.

Een meldpunt titelbescherming voor een betere zorg voor patiënten

“Het is cruciaal dat patiënten de juiste zorg krijgen van zorgverstrekkers die daarvoor ook de juiste opleiding hebben genoten, benadrukt Carine Haemels, voorzitter van de beroepsvereniging. Podologen hebben dankzij hun scholing en permanente vorming de adequate competenties om patiënten de zorg te geven die ze behoeven.” Sinds 2016 zijn bepaalde podologische handelingen voorbehouden aan de podoloog. Het meldpunt heeft als doel om diegenen die niet aan de kwalificatievereisten voldoen hierover te informeren. Op termijn hopen we ook de patiënten bewust te maken dat ze bij de podoloog de juiste zorg zullen krijgen voor hun specifiek voetenprobleem.

Bacheloropleiding aan de Arteveldehogeschool

België telt vier hoger onderwijsinstellingen die een erkend diploma in de podologie afleveren. In Vlaanderen biedt ArteveldeHogeschool te Gent als enige de bacheloropleiding aan. Na drie jaar voltijds onderwijs ben je bachelor in de podologie en kan je een visumaanvragen om dan van start te gaan als erkend podoloog in België.

Sinds 2 maart 2018, na een unanieme stem tijdens de Algemene Vergadering, zal de Belgische Vereniging der Podologen beter bekend staan als “podologie.be”.
“Podologie.be is naast een verwijzing naar de website ook een naam die duidelijk aangeeft waar de beroepsvereniging voor staat’ zegt Caroline Teugels Secretaris-Generaal van de vereniging. Het is geen naamsverandering maar een aanvulling op sterke en bekende naam van de BVP-ABP.”

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief