U bent hier

De Europa Ziekenhuizen, het eerste Brusselse ziekenhuis met een «Stroke Unit» certificaat van de ESO

08/03/18

De Europa Ziekenhuizen (Ukkel/Etterbeek) worden officieel als «Stroke Unit» erkend. Dit certificaat wordt afgeleverd door de European Stroke Organisation (ESO). De instelling is hiermee het eerste Brusselse ziekenhuis dat deze erkenning krijgt.

Garantie van beroertezorg in optimale omstandigheden In een gecertificeerde Stroke Unit is de patiënt die een beroerte krijgt zeker dat hij in optimale omstandigheden verzorgd zal worden, vanaf de opname in het ziekenhuis tot de follow-up na het ontslag. Dr. Matthieu Rutgers, neuroloog aan de Europa Ziekenhuizen en Vicevoorzitter van de Belgian Stroke Council: «Een beroerte is een ernstige en mogelijk levensbedreigende aandoening. Deze kwaliteitsgarantie is dus belangrijk voor ons als gezondheidsprofessionals, maar vooral voor de patiënt en zijn familie die plots het hoofd moeten bieden aan een moeilijke situatie en gerustgesteld moeten worden».

Een team experten aan het bed van de patiënt Het certificaat legt heel strikte regels op, zoals de garantie dat de patiënt omringd zal worden door experten vanuit verschillende medische gebieden. Deze expertise begint bij de opvang van de patiënt thuis door het medisch uitgerust ambulanceteam (112) en gaat door bij de aankomst op de spoedgevallen. De spoedarts en de neuroloog onderzoeken samen de patiënt, terwijl de radioloog een hersenscan uitvoert om de diagnose en de behandeling te preciseren. De patiënt wordt ook door gespecialiseerde verpleegkundigen gevolgd en door een waaier van paramedici, onder meer kinesitherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, diëtisten, sociaal assistenten en neuropsychologen, allen met bijkomende ervaring in beroertezorg.

Nog performanter werken «Om een ESO-certificaat te verkrijgen, moet men eerst een dossier met een honderdtal actiepunten opstellen», verklaart dr. M. Rutgers. «Een ideale gelegenheid om onze procedures schriftelijk vast te leggen en te herbekijken. Een belangrijke verandering was de vraag om follow-upindicatoren voor de kwaliteit in te voeren. Dit certificaat verplicht tot een continue zelfevaluatie en tot voortdurende verbetering. Dit is zeer verrijkend en heeft in sommige gevallen tot een meer precieze evaluatie geleid, die zonder het gebruik van deze indicatoren wellicht meer tijd gevraagd zou hebben.»

Nauwe samenwerking tussen ziekenhuizen De ESO reikt twee soorten certificaten uit: de erkenning als «Stroke Unit», in België ook niveau S1 genoemd, en de erkenning als «Stroke Center», niveau S2, het hoogste (met in het bijzonder voorzieningen voor endovasculaire behandelingen). De aanwezige infrastructuur in de Stroke Unit van de Europa Ziekenhuizen helpt onder meer de Stroke Centers ontlasten. Een Stroke Unit kan immers bijna 95% van de patiënten verzorgen en
indien nodig een trombolyse uitvoeren. Slechts in ongeveer 5% van de gevallen zal de patiënt naar een nog meer gespecialiseerd universitair centrum worden doorverwezen, voor meer specifieke behandelingen zoals trombectomie. De Europa Ziekenhuizen werken overigens nauw samen met de universitaire centra van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Enkele cijfers In 2016: – Werden 300 patiënten in de Europa Ziekenhuizen opgenomen met een vermoeden van beroerte, dit is bijna één patiënt per dag – Met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar (variërend van 27 tot 95 jaar) – Evenveel mannen als vrouwen worden getroffen – Een beroerte blijft een ernstige aandoening: de sterfte in het ziekenhuis (bij patiënten die een beroerte krijgen) bedraagt 9% (de sterfte één maand na een beroerte schommelt in Europa tussen 14 en 19%*) – 92% van de patiënten die voor een beroerte naar de Europa Ziekenhuizen komen, worden in de Stroke Unit opgenomen (naar schatting 30% in Europa*). *The Burden of Stroke in Europe. Report of King’s College London for the Stroke Alliance for Europe launched in EU Parliament on May 11th, 2017 (http://www.strokeeurope.eu/downloads/TheBurdenOfStrokeInEuropeReport.pdf)

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief