U bent hier

CAELO brengt opnieuw zorg en onderwijs samen in de Westhoek

06/03/18

Vanaf 1 september 2018 organiseert de instelling voor hoger beroepsonderwijs Ic Dien uit Roeselare opnieuw een opleiding verpleegkunde in de Westhoek. In samenwerking met het woonzorgcentrum De OpenLink te Woumen brengt de onderwijsinstelling voor de tweede keer met CAELO (Centrum voor Authentieke Ervaringsgerichte LeerOntwikkeling) een praktijkgerichte dagopleiding HBO 5 verpleegkunde naar de Westhoek.

Met de strategische keuze om HBO5 opleidingen te organiseren in de Westhoek komt Ic Dien enerzijds tegemoet aan de blijvende vraag naar verpleegkundigen in de zorgsector. Anderzijds geven ze geïnteresseerde studenten uit de Westhoek de kans om te studeren in de nabijheid van hun eigen woonplaats. Daarnaast wordt door de innovatieve werkwijze, namelijk leren op de werkplek, de kloof tussen onderwijs en werkveld gedicht.

CAELO staat voor Centrum voor Authentieke en Ervaringsgerichte LeerOntwikkeling. Dit zijtraject wordt door Ic Dien georganiseerd naast het reguliere traject in Roeselare. CAELO loopt over drie opleidingsjaren en is inhoudelijk gelijklopend aan het reguliere traject. Het grote verschil met het reguliere traject zit echter in de aanpak waarbij studenten in CAELO les krijgen op de werkplek.

“De lessen van CAELO vinden plaats in het woonzorgcentrum dat hiervoor uitgeruste lokalen ter beschikking stelt. Voor de studenten is de nabije en onmiddellijke praktijktoets een belangrijke meerwaarde. Ze zullen dus niet langer moeten wachten op een stage-ervaring om te kunnen proeven van het werkveld. Onze studenten krijgen de mogelijkheid om het werkveld laagdrempelig te verkennen via ontdekkingsstages. Verder lopen ze stage binnen de diverse domeinen in de gezondheidszorg nl. in de thuisverpleging, de geestelijke gezondheidszorg, de ziekenhuizen, de woonzorgcentra en in voorzieningen voor mensen met een beperking”, licht Petra Cobbaert, directeur van Ic Dien, toe. “Op de opendeurdagen in Ic Dien op 10 en 11 maart zetten we dit innovatief traject in de kijker”.

Samenwerking met woonzorgcentrum

CAELO ging in september 2017 van start met een eerste driejarig traject in wzc Sint Anna in Bulskamp. Voor het vervolg op dit bijzondere verhaal kan de school rekenen op de steun van wzc OpenLink te Woumen, dat vanaf 1 september 2018 haar deuren openzet voor de studenten en docenten van CAELO. In 2019 wordt ook wzc Ten Anker in Nieuwpoort een opleidingsplaats.

De grondslag van CAELO, leren op basis van authenticiteit en ervaring, sluit naadloos aan bij de visie van het woonzorgcentrum.

“We vinden het fijn dat Ic Dien ervoor heeft gekozen om dit uniek onderwijsproject uit te rollen in ons woonzorgcentrum”, zegt directeur Katrien Sampers van WZC De OpenLink.  Positief is dat we bij de uitrol van dit project fungeren als een volwaardige partner.   Met dit uniek onderwijsproject bieden we een opleiding aan die zeer dicht aansluit bij het werkveld.  We kijken ernaar uit om straks de studenten mee te nemen in ons concept ‘kwaliteitsvolle woonzorg in dialoog’. Voorts krijgen studenten Caelo een authentiek beeld van wonen en werken in ons woonzorgcentrum.  We hopen dat onder meer via deze weg de ouderenzorg in het algemeen in een beter daglicht zal worden gesteld.  Immers, er bestaan zeer veel mooie verhalen in de ouderenzorg.

Uniek concept

De innovatieve aanpak van CAELO biedt studenten het voordeel van studeren met onmiddellijke praktijkmogelijkheden in de eigen regio. Het concept biedt hen een onmiddellijk realistisch beeld van het beroep en de kans om dagdagelijks een grote wederzijdse betrokkenheid en wisselwerking te ervaren met bewoners, familie en zorgmedewerkers.

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief